ბავშვთა ფსიქოლოგია

კურსის შესახებ კურსის გავლა შესაძლებელია ასევე    ონლაინ. ტრენინგის მსვლელობისას განიხილება შემდეგი საკითხები: ·        ბავშვის ფსიქოლოგიის შესახებ ·        ბავშვის ზრდა – განვითარების ეტაპები ·        ეტაპობრივი განვითარება ·        ბავშვისფიზიოლოგიური განვითარება ·        თემატური განვითარება ·        ბავშვის ინტელექტი ·  

Start Course

არტ-თერაპიის კურსი ზრდასრულებისთვის

არტ-თერაპიის შემოქმედებითად მრავალფეროვანი მეთოდები ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა თვითშემეცნებისთვის. საკუთარ თავთან და გარესამყაროსთან ჰარმონიის მიღწევისთვის. არტ-თერაპიული მეთოდები ეფექტიანია სტრესის მართვის, დეპრესიის, აპათიის, ფობიების, აგრესიის დროს… არტ-თერაპიის დროს ადამიანი საკუთარ „მე“-ს ავლენს. იგი თავის პრობლემას, კონფლიქტებს, დამოკიდებულებას, განწყობასა და ხასიათის თვისებას არაცნოებიერი სიმბოლოების გზით გამოხატავს. სხვადასხვა მეთოდები მიმართულია იმ შინაგანი რესურსების ამოწევისკენ, რომელიც ადამიანს ხშირად არაცნოებიერის დონეზე

Start Course

ძიძების კურსი

მიმდინარეობს  მიღება   სერტიფიცირებულ ტრენინგ კურსსზე. კურსის გავლა ასევე შესაძლებელია ონლაინ. პროგრამა ითვალისწინებს ძიძის მომზადებას თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად 1 ეთიკური ნორმები 2 ბავშვის განვითარების ეტაპები,ფსიქოლოგიური, ფიზიოლოგიური 3 ჯანსაღი კვება 4 თამაში და მისი როლი 5 პირველადი დახმარება გადაუდებელი შემთხვევების დროს 6 ბავშვის მოვლა სამედიცინო კუთხით 7 საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევა 8 თვითშეფასება 9 კონფლიქტის მართვა 10 უსაფრთხოება 11 დისციპლინის ტექნიკები ერთთვიანი სწავლების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი დასაქმებისათვის. ასევე ჩვენი მსმენელი უფასოდ მიიღებს მეთოდორ ლიტერატურას.

Start Course