მიმტანის კურსი

კურსის შესახებ კვებისა და სასმელების სერვირება. სწავლის შედეგი: სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებზე მომსახურების სპეციფიკის განსაზღვრა; ბარათის (მენიუს) ტიპებისა და სახეების გარჩევა; აღრიცხვიანობის სისტემის და ანგარიშსწორების წარმოება; რესტორანი რა არის რესტორანი და მისი სტრუქტურული წყობა; რა განაპირობებს რესტორნის წარმატებას; ობიექტების ტიპები, სადაც ხდება კერძების და სასმელების სერვისი; მიმტანის როლი რესტორნის ფუნქციონირებაში; მიმტანის ვალდებულებები; პირადი ჰიგიენა და

Start Course

აზიური სამზარეულოს შემსწავლელი კურსი

სასწავლო კურსი-აზიური სამზარეულოს შემსწავლელი კურსი კურსის აღწერა-კურსი გაძლევთ შესაძლებლობას შეისწავლოთ აზიური სამზარეულოს კერძების წარმოება თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით.დღესდღეობით აზიური სამზარეულო საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში,ამიტომ აუცილებელია ვიცოდეთ მათი მომზადება,პროდუქტის შეფასება თუ ბაზარზე მიმდინარე მწარმოებელთა პრიორიტეტების განსაზღვრა.ჩვენ გთავაზობთ გემოვნების მაღალი დონის გამომუშავებასა და ხარისხიანი საკვების მომზადების ტექნიკის შესწავლას. კურსის მიზანია მსმენელს გააცნოს მნიშვნელოვანი დეტალები,როგორებიცაა აზიური

Start Course

ბარმენი

კურსის შესახებ ბარმენი კვებისა და სასმელების სერვისი. პროგრამის მიზანი და შედეგი: მოდულის ძირითადი მიზანია თანამედროვე ბარის ორგანიზაციის, ფუნქციონირებასა და მომხმარებელთა მომსახურების საქმის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლების შესწავლა, ბარის საქმიანობის მაღალ დონეზე წარმართვის უზრუნველყოფა, ბარში სათანადო გარემოს შექმნა, სწორი მენეჯმენტი, საკუთარი საქმის პროფესიონალიზმი და მომხმარებლისადმი გულისხმიერი მიდგომა, რაც ბარის მუშაობის გარანტია. იცნობს და იცის კვების ობიექტების

Start Course