სტაჟირება საზღვარგარეთ (კულინარია)

Start Course

კულინარია კვების ტექნოლოგია

კურსის შესახებ თანამედროვე კულინარია, კვების ტექნოლოგიები .  გთავაზობთ  ყველაზე პრესტიჟულ და მოთხოვნადი სპეციალობის შესწავლას როგორიც არის თანამედროვე  კულინარია,  კვების ტექნოლოგიები . კურსი გათვლილია მათთვის ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე შეისწავლოს მზარეულის პროფესია. კურსი მოიცავს როგორც ადგილობრივ ასევე უცხოურ სამზარეულოს  სამზარეულოს სტრუქტურას, კერძების მომზადებას, ჰიგიენურ ნორმებს და ა.შ კვების ობიექტების სახეები და კლასიფიკაცია; კერზების მომზადების ტექნოლოგიური  ჯაჭვი. პროდუქტების შენახვის და დამუშავების  წესები. სამზარეულოს

Start Course

მიმტანის კურსი

კურსის შესახებ კვებისა და სასმელების სერვირება. სწავლის შედეგი: სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებზე მომსახურების სპეციფიკის განსაზღვრა; ბარათის (მენიუს) ტიპებისა და სახეების გარჩევა; აღრიცხვიანობის სისტემის და ანგარიშსწორების წარმოება; რესტორანი რა არის რესტორანი და მისი სტრუქტურული წყობა; რა განაპირობებს რესტორნის წარმატებას; ობიექტების ტიპები, სადაც ხდება კერძების და სასმელების სერვისი; მიმტანის როლი რესტორნის ფუნქციონირებაში; მიმტანის ვალდებულებები; პირადი ჰიგიენა და

Start Course