სერვის პლუსი

კურსის შესახებ სერვის პლუს (მომხმარებლების მომსახურება და სოციალური კომუნიკაცია) ადამიანური რესურსების მართვა (HR მენეჯმენტის საფუძვლები) პროგრამის ხანგრძლივობა : 18 საათი პროგრამა გათვლილია : დამწყები HR მენეჯერებისათვის და მათთვის ვისაც სურს ამ სფეროში განათლების გაღრმავება. HR მენეჯმენტის კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს: · ადამიანური რესურსების მართვა მიზანი და ფუნქცია ; · შინაგანაწესი და ადმინისტრირება ; · ორგანიზაციული

Start Course

ოფის-მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების საკვალიფიკაციო კურსი

ოფის მენეჯმენტის საკვალიფიკაციო პროგრამა გათვლილია იმ პირებზე , რომელთაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფისის თუ ადმინისტრაციულ მენეჯერებად. კურსი გათვლილია პირთათვის, რომელთაც სურთ ოფისის მენეჯერად, ოფისის ადმინისტრატორად,ბიზნეს კომუნიკაციების დასახვეწად,ადამიანური რესურსების ეფექტურად სამართავად,ადმინისტრირების თანამედროვე ტექნიკის გასაცნობად, ასისტენტად მუშაობა ან უკვე დასაქმებულნი არიან მსგავს პოზიციაზე და სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება. სად შეიძლება დასაქმდეს ჩვენი კურსდამთავრებული : საჯარო და კერძო

Start Course

გაყიდვების მენეჯმენტი

ბიდისი აკადემია გთავაზობთ გაყიდვების მენეჯმენტის შემსწავლელ კურსს. კურსის მიზანია მსმენელს ჩამოუყალიბდეს და განუვითარდეს გაყიდვების მართვის უნარი. კურსი განკუთვნილია როგორც დამწყები მენეჯერებისთვის,ასევე ამ პროფესიით დასაქმებული პირებისთვის,რომელთაც სურთ კარიერული განვითარება,ცოდნის გაღრმავება და კვალიფიკაციის ამაღლება. კურსზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს,ვისაც სურს ამ მიმართულებით განათლების მიღება და პროფესიული ორიენტაცია. ასევე პირებისთვის,რომლებსაც სურთ საკუთარი კარიერა დაუკავშირონ გაყიდვების მენეჯმენტის სფეროს, ასევე,

Start Course