ოფის-მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების საკვალიფიკაციო კურსი

ოფის მენეჯმენტის საკვალიფიკაციო პროგრამა გათვლილია იმ პირებზე , რომელთაც სურვილი აქვთ იმუშაონ ორგანიზაციებში ოფისის თუ ადმინისტრაციულ მენეჯერებად. კურსი გათვლილია პირთათვის, რომელთაც სურთ ოფისის მენეჯერად, ოფისის ადმინისტრატორად,ბიზნეს კომუნიკაციების დასახვეწად,ადამიანური რესურსების ეფექტურად სამართავად,ადმინისტრირების თანამედროვე ტექნიკის გასაცნობად, ასისტენტად მუშაობა ან უკვე დასაქმებულნი არიან მსგავს პოზიციაზე და სურთ კვალიფიკაციის ამაღლება. სად შეიძლება დასაქმდეს ჩვენი კურსდამთავრებული : საჯარო და კერძო

Start Course

გაყიდვების მენეჯმენტი

ბიდისი აკადემია გთავაზობთ გაყიდვების მენეჯმენტის შემსწავლელ კურსს. კურსის მიზანია მსმენელს ჩამოუყალიბდეს და განუვითარდეს გაყიდვების მართვის უნარი. კურსი განკუთვნილია როგორც დამწყები მენეჯერებისთვის,ასევე ამ პროფესიით დასაქმებული პირებისთვის,რომელთაც სურთ კარიერული განვითარება,ცოდნის გაღრმავება და კვალიფიკაციის ამაღლება. კურსზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს,ვისაც სურს ამ მიმართულებით განათლების მიღება და პროფესიული ორიენტაცია. ასევე პირებისთვის,რომლებსაც სურთ საკუთარი კარიერა დაუკავშირონ გაყიდვების მენეჯმენტის სფეროს, ასევე,

Start Course

Call ცენტრი

კურსის შესახებ ტრენინგ კურსი კლიენტთა სატელეფონო მომსახურებაზე Call ცენტრი 1. სატელეფონო ეტიკეტის ზოგადი პრინციპები. 2. რა არის საჭირო წარმატებული მოლაპარაკებისთვის . 3.აბონენტისა და მათი მოლოდინების იდენტიფიცირება. 4. მომხმარებლის ტიპები (მიზნობრივი ჯგუფები) . 5.საუბრის მართვის მეთოდების დაუფლება და ბარიერები . 6.მყიდველის მოტივაციის გაძლიერება . 7.რთული მოლაპარაკების (კრიზისის მართვა) . 8.კლიენტის წინაამღდეგობის დაძლევა. 9.კომპრომისის ხელოვნება, როდის უნდა

Start Course