ფლორისტიკის შემსწავლელი კურსი

ფლორისტიკის შემსწავლელი კურსი დღესდღეობით ფლორისტ-დიზაინერი  საკმაოდ  მოთხოვნადი პროფესიაა.დღესასწაული, საზეიმო ღონისძიება თუ იუბილე წარმოუდგენელია ყვავილებისა და თაიგულების გარეშე. სწორედ მათი მეშვეობით შესაძლებელია ნებისმიერი ზეიმის, ღონისძიებისა თუ მნიშვნელოვანი შეხვედრების ორიგინალური მორთვა. დღეისათვის ყვავილების მეშვეობით დეკორირება წარმოადგენს დამოუკიდებელ დიზაინერულ მიმართულებას, გამოყენებითი ხელოვნების სახეობას, ამავდროულად საინტერესო და შემოქმედებით, რაც მთავარია მოთხოვნად პროფესიას. დიზაინის ამ მიმართულებას – უწოდებენ ფლორისტიკას, ხოლო

Start Course