სამედიცინო ინგლისური

კურსის შესახებ ‘’ბი დი სი აკადემია’’ გთავაზობთ სამედიცინო ინგლისურის შესწავლას რომელიც განკუთვნილია როგორც ექიმებისათვის ასევე სტუდენტებისთვის. მოცემული კურსი საშუალებას გაძლევთ შეისწავლოთ სამედიცინო ინგლისურის ტერმინოლოგია რათა შეძლოთ მედიცინის სფეროში სხვადასხვა საკითხებზე წერილობით თუ ზეპირად აზრის გამოხატვა-კომუნიკაცია. ჩვენს მიერ შემოთავაზებული კურსი ემყარება ენის შესწავლის პრაქტიკულ მიდგომას. ამდენად, სტუდენტებს შეუძლიათ გაუზიარონ თავიანთი პრაქტიკული პროფესიული გამოცდილება ჯგუფის სხვა წევრებს. სასწავლო

Start Course

ტურისტული ინგლისური

კურსის შესახებ ბი-დი-სი აკადემია გთავაზობთ ტურისტული ინგლისურის შესწავლას ეს კურსი განკუთვნილია მათვის ვისაც სურს და ჭირდება პროფესიული ინგლისური კომუნიკაციისთვის როგორც სასტუმროებში ასევე ტურიზმის სხვადასხვა სეროში. კურსი დაგეხმარებათ შეისწავლთ მნიშვნელოვანი ლექსიკა, ტერმინოლოგია, გრამატიკა და გამოთქმები რომელიც საჭიროა ტურიზმის სფეროში მუშაობისთვის, ამიტომაც ეს კურსი დაგეხმარებათ გაუწიოთ კომუნიკაცია თუნდაც უბრალო მომხმარებელს მომსახურეობისთვის ასევე მოამზადოთ და წარადგინოთ ნებისმიერ ტურისტულ

Start Course

English plus English

კურსის შესახებ გთავაზობთ საზაფხულო ინტენსიურ კურსებს English Plus English.. “English Plus English “ წარმოადგენს ზოგადი და აკადემიური ინგლისური ენის შემსწავლელი პროგრამების სინთეზს. იგი განკუთვნილია იმ ადამიანებისთვის რომლებსაც სურთ ინგლისურ ენაზე კომუნიკაციისა და აზროვნების წარმართვა უმოკლეს ვადებში. აღნიშნული პროგრამა დაგეხმარებათ შეისწავლოთ ან გაიუმჯობესოთ ინგლისურ ენაზე მეტყველება, დახვეწოთ ლექსიკა და გრამატიკა, გქონდეთ სასაუბრო პრაქტიკა და ასე შემდეგ.ბი

Start Course