გერმანული ენა

კურსის შესახებ გიწვევთ გერმანული ენის შემსწავლელ კურსებზე: მოსწავლეებს, აბიტურიენტებს, მაგისტრატურაში გამოცდების ჩაბარების მსურველებს, ეკონომიკური და ბიზნეს გერმანული Deutsche Sprache in der Wirtschaft გთავაზობთ გერმანული ენის კურსს,,ეკონომიკური და ბიზნეს გერმანული (Deutsche Sprache in der Wirtschaft“). მსმენელები გაივლიან B1-B2 დონეს და დაეუფლებიან უახლეს ეკონომ და ბიზნეს ტერმინებს და ევროპულ ქვეყნებში ბიზნეს წარმოების წესებს. მსმენელი გაივლის: – აუდიო

Start Course

თურქული ენა

კურსის შესახებ გთავაზობთ თურქული ენის შემსწავლელ კურსებს ნებისმიერი მსურველისთის; “ბი დი სი აკადემია” გთავაზობთ თურქული ენის შემსწავლელ კურსებს ნებისმიერი მსურველისთის , შეისწავლება როგორც საკომუნიკაციო ასევე ბიზნეს და ტექნიკური ენა. გამოყენებული იქნება უახლესი სასწავლო ლიტერატურა, აუდიო-ვიდეო მასალები, სპეც ჯგუფებისთვის გათვალისწინებულია სტანდარტზევით სამუშაოები. სასაუბრო – საკომუნიკაციო; პროფესიული მიმართულებები: ბიზნეს–იურიდიული, სამედიცინო, საოფისე სამსახურისათვის. გრამატიკა და ზეპირმეტყველება; წერითი და

Start Course

ბიზნეს ინგლისური

კურსის შესახებ კურსი მიზანმიმართულია მსმენლთათვის , რომლებიც აპირებენ ბიზნესში კარიერის გაკეთებას, ან მათთვის ვინც უკვე მუშაობს და სურს საკომუნიკაციო უნარების გაღმავება. კურსის დასრულების შემდეგ მსმენლმა უნდა  შესძლოს  მართოს  პრეზენტაციები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, ტელეფონზე საუბარი და საზოგადოებრივი ინგლისური. პროგრამა  დაეხმარება მსმენლს  რომ წარმართონ ყოველდღიური  ბიზნეს საქმიანობა. კურსის მოიცავს შემდეგ საკითხებს. წერილებისა და მეილების სწორედ შედგენა; კორესპონდენციაზე პასუხების

Start Course