ტექნიკური ინგლისური

კურსის შესახებ ტექნიკური ინგლისურის კურსი განკუთვნილია მათვის ვინც  სწავლობს კომპიუტერულ ტექნოლოგიებზე   ან მუშაობს IT სექტორში კურსი რომელიც დაგეხმარებათ განავითაროთ და გამოიყენოთ ინგლისური თქვენს კარიერაში. ეს კურსი გათვლილია ინჟინრებისთვის, კომპიუტერული ტექნოლოგიების სპეციალისტებისთვის. ტექნიკოსებისთვის, და სტუდენტებისათვის. კურსი მოიცავს ტექნიკური  ინგლისურის ტერმინოლოგიის გაცნობას შესწავლას და მათ გამოყენებას .   გარდა ამისა, თქვენ შეძლებთ გაფართოვოთ თქვენი პროფესიული ლექსიკა

Start Course

ბერძნული ენა

კურსის შესახებ ბერძნული ენის შემსწავლელი კურსი გთავაზობთ ბერძნული ენის საფუძვლიან შესწავლას თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით სწავლება მოიცავს 6 ძირითად დონეს: A1, A2, B1, B2, C1, C2 თითოელი დონის ხანგრძლივობა -3 თვე. შესაძლებელია როგორც ჯგუფური,ასევე ინდივიდუალური სწავლება. ჯგუფი შედგება 3-5 სტუდენტისაგან. სწავლება მიმდინარეობს კვირაში 2 ჯერ, 1 სთ და 30წთ ყოველი კურსის გავლის შემდეგ ტარდება ტესტირება და

Start Course

GENERAL ENGLISH

კურსის შესახებ საკომუნიკაციო  (სასაუბრო)  GENERAL ENGLISH – დონეების  მიხედვით  (ხუთი საფეხური) Beginner + Elementary Pre- Intermediate Intermediate Upper-intermediate Advanced ლექციები ინტერაქტიული ხასიათისაა, მსმენელი მაქსიმალურად ჩართულია სასწავლოპროცესში. მეცადინეობისას გამოიყენება: უახლესი სასწავლო მასალები (თანამედროველიტერატურა), კომპიუტერული ჩანაწერები თემატიკის მიხედვით, ინტერნეტ სავარჯიშოები,ტესტები, აუდირება.

Start Course