ტურიზმის მენეჯმენტი

კურსის შესახებ ბიდისი აკადემია გთავაზობთ ,,ტურიზმის მენეჯმენტის“ შემსწავლელ ტრეინინგ-კურსებს კურსის მიზანია: ტურისტულ დაწესებულებებში მენეჯერების და ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანების პროფესიული გადამზადება. ტურიზმის განვითარება საქართველოში პრიორიტეტია, ამიტომ დიდია მოთხოვნა მაღალკვალიფიციურ, პროფესიონალურ კადრებზე. კურსის გავლის შემდეგ თქვენ მიიღებთ სათანადო ცოდნას და გამოცდილებას ტურიზმის სფეროში, რომელიც დაგეხმარებათ რომ დასაქმდეთ ტურისტულ კომპანიებში ან შექმნათ საკუთარი ტურისტული ბიზნესი. კურსი მომიცავს:

Start Course

სარესტორნო საქმის მწარმოებელი

Start Course

ტუროპერატორი

კურსის შესახებ საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით გთავაზობთ გიდების და ტუროპერატორების მომზადების ინტენსიურ  ტრეინინგ  კურსებს. სწავლის ფარგლებში მომავალი გიდები და ტუროპერატორები შეიძენენ როგორც თეორიულ ცოდნას, ასევე პრაქტიკულ უნარჩვევებს. კურსი მოიცავს ტურმენეჯმენტს, ტურდაგეგმარებას, ტურის ხარჯთაღრიცხვას, ეთიკას, ეტიკეტს, კომუნიკაციის ფსიქოლოგიას, ინფორმაციის წყაროებთან მუშაობას, საერთაშორისო ტურისტულ ტერმინოლოგიას, პირველად საწრაფო დახმარებას და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში არაერთი პრაქტიკული გასვლა იქნება კონკრეტულ ტურისტულ მარშუტებზე. მომავალ გიდებს

Start Course