საბანკო საქმე

კურსის შესახებ ტრენინგის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს საბანკო საქმის  საფუძვლები, გააცნოს თანამედროვე  ხედვა და ტენდენციები. მისცეს თეორიული ცოდნა ქართული საბანკო სფეროს შესახებ, მისი სპეციფიკისა და ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპების შესახებ  . მსმენელს ეძლევა საშუალება   აიმაღლოს   კვალიფიკაცია  საბანკო   საქმეში,  მიიღოს  გამოცდილება   და   გახდეს   საბანკო   საქმის    კვალიფიციური    სპეციალისტი.ტრეინინგ–პროგრამა   განკუთვნილია   მსმენელთათვის, რომლებიც  დაინტერესებულნი  არიან საბანკო  საქმის  შესწავლით და სურთ დასაქმდნენ აღნიშნულ  სექტორში.საბანკო  

Start Course

Teacher

ოპერატორის კურსი

კურსის შესახებ მოლარე ოპერატორი სტაჟირებით. მსმენელს  ეძლევა შესაძლებლობა  შეისწავლოს საბანკო საქმე  და მოლარე ოპერატორის კურსი , მიიღოს გამოცდილება და გახდეს საბანკო საქმის კვალიფიციური  სპეციალისტი. ტრეინინგ–პროგრამა განკუთვნილია მათთვის ვისაც სურს დასაქმდეს ან გაიუმჯობესოს პოზიცია ბანკში ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში , საბანკო საქმის კურსი გათვალისწინებულია სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისთვის და ეკონიმიკურ და ბიზნეს განათლების მქონე პირთათვის. კურსი გაძლევთ საშუალებას აიმაღლოთ კვალიფიკაცია

Start Course

Teacher

სტაჟირება ბანკში

კურსის შესახებ აღნიშნული   კურსის  საშუალებით  მსმენელი  გაეცნობა  საბანკო  საქმიანობის  მთავარ პრინციპებს;  საქართველოს საკრედიტო სისტემის სტრუქტურას, საბანკო სისტემაში მუშაობის მეთოდებს; შეისწავლის საბანკო პროდუქტების გაყიდვების და მომხმარებელთა ეფექტური  მომსახურების ხერხებს. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან აგრეთვე საბანკო პროგრამას – ALTA software , რომელსაც მოქმედი ბანკების უმრავლესობა იყენებს. კურსი აგრეთვე მიზნად ისახავს გააცნოს მსმენელს გასაუბრების და ტესტირების პრინციპები, აღნიშნული კურსის ფარგლებში განიხილება  გასაუბრებისას

Start Course