ოპერატორის კურსი

კურსის შესახებ მოლარე ოპერატორი სტაჟირებით. მსმენელს  ეძლევა შესაძლებლობა  შეისწავლოს საბანკო საქმე  და მოლარე ოპერატორის კურსი , მიიღოს გამოცდილება და გახდეს საბანკო საქმის კვალიფიციური  სპეციალისტი. ტრეინინგ–პროგრამა განკუთვნილია მათთვის ვისაც სურს დასაქმდეს ან გაიუმჯობესოს პოზიცია ბანკში ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში , საბანკო საქმის კურსი გათვალისწინებულია სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისთვის და ეკონიმიკურ და ბიზნეს განათლების მქონე პირთათვის. კურსი გაძლევთ საშუალებას აიმაღლოთ კვალიფიკაცია

Start Course

Teacher

სტაჟირება ბანკში

კურსის შესახებ აღნიშნული   კურსის  საშუალებით  მსმენელი  გაეცნობა  საბანკო  საქმიანობის  მთავარ პრინციპებს;  საქართველოს საკრედიტო სისტემის სტრუქტურას, საბანკო სისტემაში მუშაობის მეთოდებს; შეისწავლის საბანკო პროდუქტების გაყიდვების და მომხმარებელთა ეფექტური  მომსახურების ხერხებს. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან აგრეთვე საბანკო პროგრამას – ALTA software , რომელსაც მოქმედი ბანკების უმრავლესობა იყენებს. კურსი აგრეთვე მიზნად ისახავს გააცნოს მსმენელს გასაუბრების და ტესტირების პრინციპები, აღნიშნული კურსის ფარგლებში განიხილება  გასაუბრებისას

Start Course

მოლარე ოპერატორის კურსი

კურსის შესახებ თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ბანკებში და საკრედიტო დაწესებულებებში(მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, საკრედიტო კავშირები) იზრდება მოთხოვნები საოპერაციო და სალარო მენჯმენტის მიმართ,  შესაბამისად იზრდება რისკებიც საკრედიტო დაწესებულებების მოლარე-ოპერატორებისათვის, რაც შესაბამისი კონტროლის კრიტერიუმების განსაზღვრის გარეშე შეუძლებელია; აქედან გამომდინარე, საბანკო ტრენინგ ცენტრი, როგორც სპეციალიზირებული საბანკო სწავლების ინსტიტუტი იწყებს მოლარე-ოპერატორის  კურსს, სალარო და საოპერაციო მენეჯმენტში. ტრენინგის მიზანია მსმენელებს, ვისაც საკრედიტო

Start Course