ჟურნალისტიკა

საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი და ტელეკომპანია თრიალეთი  აცხადებს მიღებას ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსზე. თბილისსა და გორში. კურსის მიზანია ჟურნალისტიკის სფეროში მოღვაწეობისთვის აუცილებელი ცოდნის მიცემა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებით: საკუთარი აზრის მკაფიოდ ჩამოყალიბება, მისი არგუმენტირებული გადმოცემა (წერილობით და ზეპირად), ინფორმაციის მოპოვება და გაანალიზება, ლიტერატურაზე  მუშაობა, წერის დაგეგმვა და სტილისტური გასწორება. სწავლების ფორმატი მოიცავს: სალექციო კურსებს; სემინარებს;

Start Course

ოპერატორის ხელოვნება

ეროპული განათლების აკადემია ბიდისი  აცხადებს მიღებას ოპერატორის მომსამზადებელ სასერტიფიკატო კურსზე. წარმატებული მსმენელები დასაქმდებიან! კურსს უძღვებიან მაღალკვალიფიციური ტრენერები და მოქმედი ოპერატორები! სასწავლო კურსის განმავლობაში მსმენელები თეორიიასთან ერთად გაივლიან  პრაქტიკულ სამუშაობს, ისწავლიან გუნდურ მუშაობას, საინფორმაციო სიუჟეტის, სატელევიზიო პროგრამის მომზადებას, პირდაპირი ეთერის დროს მუშაობას, ვიდეო რგოლის გადაღებას, მონტაჟის საფუძვლებს და ა.შ. კურსი მოიცავს: გადამღები ტექნიკის გაცნობა. თანამედროვე კამერები, მათი

Start Course

მეტყველების კულტურა  , მეტყველება და კომუნიკაცია

მეტყველების კულტურა  გავლის  , მეტყველება და კომუნიკაცია ტელე-რადიო ჟურნალისტიკით დაინტერესებულ პირთათვის, გადაცემის წამყვანთათვის, მსახიობთათვის, ღონისძიებების მომწყობთათვის, ადამიანთათვის, რომელთაც უწევთ გამოსვლა ფართო აუდიტორიის წინაშე, მმართველთათვის, ასევე ოფისმენეჯერთათვის, ორგანიზაციებისათვის, რომელთაც აქვთ წარმომადგენლობითი სტატუსი და აწყობენ პრეზენტაციებს ფართო აუდიტორიის წინაშე სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფთან, ,,ბიდისი აკადემია’’ გთავაზობთ მეტყველების კულტურის დახვეწას.კურსი მოიცავს: მეტყველების კულტურის მნიშვნელობა; მეტყველება და პიროვნების ფსიქოლოგია; სამეტყველო აპარატის

Start Course