საერთაშორისო მარკეტინგი

სილაბუსი  სასწავლო კურსის  დასახელებასაერთაშორისო მარკეტინგი    ლექცია:  24 სთ დაშვების წინაპირობები  სასწავლო კურსს არა აქვს შესწავლის წინაპირობა  სასწავლო კურსის მიზანისასწავლო კურსის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს საერთაშორისო მარკეტინგის კურსი   ღრმად და ყოვლისმომცველად,შეუქმნას მას მარკეტინგის მენეჯმენტის ინსტრუმენტების გამოყენების ყველა წინაპირობა და განავითაროს მისი მარკეტინგული ინსტრუმენტები ეფექტურ დონეზე, რათა მსმენელმა შესძლოს მათი თანმიმდევრული და სწორი გამოყენება.მარკეტინგის დისციპლინა ზოგადად მიზნად ისახავს  სწორი მარკეტინგული აზროვნებისა და 

Start Course

კურსი ციფრული მარკეტინგში სათქმელი, სტრატეგია და მედიუმი

კურსის განმავლობაში შევისწავლით, თუ როგორ მიიგნება ამოსავალი საკომუნიკაციო მესიჯები, როგორ იკვრებიან ისინი მარკეტინგულ სტრატეგიებად და რა აქცევს ჩვენს გამოგონებულ გეგმას ციფრულ თავგადასავლად. ხანგრძლივობა: 2 თვე, კვირაში 2 აკადემიური საათი. კურსის მიზანია, სტუდენტმა: ამოიცნოს და გააშუქოს საკუთარი ან დამკვეთი ბიზნესის უნიკალური მახასიათებლები.წეროს ბრენდს მორგებული ტონითგანსაზღვროს საკომუნიკაციო სტრატეგიაგანსაზღვროს საკომუნიკაციო გეგმაშეიმეცნოს მრავალარხოვანი მარკეტინგის სამოქმედო პრინციპებიაწარმოოს ცნობადობაზე, ჩართულობაზე და

Start Course

მარკეტინგის მენეჯმენტი

კურსის შესახებ კურსის მიზანი: კურსის მიზანია მსმენელს ჩამოუყალიბდეს და განუვითარდეს მენეჯერული აზროვნება. კურსში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია პრაქტიკული ქეისების განხილვას, განხილვებზე დაყრდნობით კი მენეჯერული ხედვის განვითარებას. კურსის აღწერა: მენეჯმენტის არსი მენეჯმენტის 4 მთავარი ფუნქცია მენეჯმენტის წარმომავლობა, მეცნიერული მენეჯმენტის ისტორია, სისტემური მენეჯმენტის ევოლუცია. კომუნიკაციის არსი მენეჯმენტში. სამუშაო გუნდების და ჯგუფების ფორმირება, მენეჯერული ხედვა ჯგუფთან მუშაობის პროცესში. ორგანიზაციული

Start Course