კლასიკური და ინექციური კოსმეტოლოგია

ესთეტიკური კოსმეტოლოგიის სპეციალისტი  ( სახელმწიფოს მიერ  ავტორიზირებული  პროგრამა) პროგრამა: ესთეტიკური კოსმეტოლოგია – სახის კანის მოვლა პროგრამის სახე: პროფესიული მომზადება პროგრამის მიზანი: კურსდამთავრებულმა შეძლოს ესთეტიკური კოსმეტოლოგიური მომსახურების საბაზისო პროცედურების, ასევე სახის და ზურგის არის კოსმეტოლოგიური მასაჟის დაგეგმვა-განხორციელება, მათდამი დადგენილი სანიტარულ-ჰიგიენური და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები: საბაზო განათლება კურსდამთავრებულს შეუძლია:  ესთეტიკური კოსმეტოლოგიური  პროცედურების მომსახურება: კანის ზედაპირული წმენდა, კანის

Start Course

ეპილაცია

ლაზერული ეპილაციის   შემსწავლელი კურსი         განსახილველი მასალა:        1.ლაზერული    ეპილაციის ისტორია, 2.კანის ანატომია ფიზიოლოგია,კანის ტიპები.       ჰიპერტრიქოზი და ჰირსუტიზმი                            3.დიოდის ლაზერი 4.ალექსანდრიტის ლაზერი 5.ფოტო ეპილაცია 6.ელექტრო ეპილაცია                                               კურსის ხანგრძლივობა 3 კვირა. გაიცემა სერთიფიკატი და სარეკომოენდაციო წერილი,         კურსზე რეგისტრაცია (შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით)

Start Course

წამწამების ღეროვანი დაგრძელება

წამწამების ღეროვანი დაგრძელება იაპონური ტექნოლოგიით I დღე – თეორიული სწავლება                 თემა I – წამწამების ზრდა განვითარება;                 თემა II – წამწამის მომზადება დაგძელებისთვის;                 თემა III – სამუშაო მასალის მიმოხილვა;                 თემა IV – დაგრძელების წებოს სახეები;                 თემა V – წამწამის მოცულობა;                 თემა VI – წამწამის მოდელები; II დღე – თეორიული და

Start Course