პოლონეთი – გრძელვადიანი ESC პროექტი

მორიგი გაცვლითი პროექტი ჩვენი სტუდენტებისთვის ! ამჯერად პოლონეთში ყველა ხარჯი დაფინანსებულია პრიორიტეტი მიენიჭება ბიდისი აკადემიის სტუდენტს,ან კურსდამთავრებულს იწყება მოხალისეთა შერჩევა გრძელვადიან პროექტზე მოხალისეს პროექტის ფარგლებში საქმიანობა მოუწევს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მიმღები ორგანიზაციის ოფისში. ხანგრძლივობა: 10 თვე დაწყების თარიღი: მარტი,2022 ყველა საჭირო ხარჯი დაფინასებულია მოხალისე პროექტის ფარგლებში იქნება დაზღვეული. ასაკი: 18-30 პროექტის დაწყებამდე მოხალისე უნდა იყოს

Start Course

უნგრეთი – გაცვლითი სგანმანათლებლო პროგრამა

 კიდევ ერთი,გასაოცარი პროგრამა ბიდისი აკადემიის მსმენელთათვის !  ჩვენი სტუდენტებისთვის ყველა ხარჯი დაფინანსებულია !  ცხადდება აპლიკაციების მიღება გრძელვადიან მოხალისეობრივ პროექტზე უნგრეთში  პროექტის ფარგლებში მოხალისეს მუშაობა მოუწევს სკოლებში, ბაღებში და სხვადასხვა ღონისძიებებზე  თუ შენი ჰობია: ცეკვა, სიმღერა, ხატვა და ზოგდად ხელოვნება მაშინ ეს პროექტი სწორედ შენთვისაა!  ასაკი: 18-30  ქალაქი: Szeged  მოხალისე მიიღებს ყოველთვიურად ჯიბისა და კვების თანხას.

Start Course

შვედეთი – გრძელვადიანი ESC პროექტი

მორიგი გაცვლითი პროექტი ჩვენი სტუდენტებისთვის ! ამჯერად შვედეთში ყველა ხარჯი დაფინანსებულია პრიორიტეტი მიენიჭება ბიდისი აკადემიის სტუდენტს,ან კურსდამთავრებულს გრძელვადიანი ESC პროექტი შვედეთში. მოხალისის როლი და ამოცანები: მოხალისის მთავარი როლი ამ პროექტში არის დახმარება აქტივობების მოწყობაში.ვიზიტების დაგეგმვა, სემინარების გაძღოლა,პროექტების განვითარება,სოციალურ მედიაზე ზრუნვა. ყოველდღიური და მიმდინარე ამოცანები,საკუთარი იდეების განხორციელება. პროექტის თარიღი: 16/05/2022-15/05/2023 მოხალისეთა პროფილი აპლიკაციის მისაღებად და დამატებითი

Start Course