სტაჟირება – ბუღალტერია

კურსის შესახებ სსტაჟრების შემთხვევაში მსმენელს შესაძლებლობა აქვს მოქმედ ბბუღალტრებთან ერთად დაამუშაონ ყოველწლიური დეკლარაციები ყოველთვიური დეკლარაციები ზედნადებები ანგარიშფაქტურები ბიუჯეტის კონტროლი სისტემაში შესვლა ავტორიზებულ მომხმარებელს საშუალება აქვს შემოსავლების სამსახურში წარადგინოს საგადასახადო დეკლარაციები, განცხადებები და საჩივრები; გამოწეროს და დაადასტუროს მასზე გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები, ნავთობის სპეციალური საგადასახადო ა/ფაქტურები, სატრანსპორტო ზედნადები; განახორციელოს თანხის გადარიცხვა, მიიღოს შემოსავლების სამსახურიდან შეტყობინებები, მის სახელზე

Start Course

პრაქტიკული ბუღალტერიის კურსი

კურსის შესახებ დამწყებ ბუღალტრებთათვის   პრაქტიკული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის კურსი. პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს დამწყებ და მოქმედ ბუღალტრებს  თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში. პროგრამა ითვალისწინებს კონკრეტული საწარმოს პირველად დოკუმენტებთან მუშაობის  მაგალითზე ორი წლის ბუღალტერიის წარმოებას, შემდგომი ანგარიშების გადახურვითა და საგადასახადო დეკლარაციების შევსებით. ბუღალტრული აღრიცხვა იწარმოებს პროგრამა  ORIS -ში და საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა RS.GE-ზე. პრაქტიკული კურსი სრულად მოიცავს: სამეწარმეო

Start Course

ბუღალტერია (ბასს) სტანდარტებით

კურსის შესახებ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების , საქართველოს საგადასახადო კოდექსის და საბუღალტრო პროგრამა ორისის  და ფინას სწავლებას  საერთაშორისო განათლების აკადემია ახორციელებს    საბუღალტრო  კომპანია ,, ანაგელის ‘’  მეშვეობით.  ერთობლივი პროექტით    შემოთავაზებულია სწავლების მრავალი მოდელი. საბუღალტრო კურსები განკუთვნილია დამწყებთათვის და ბუღალტრის ასისტენტებისთვის, მთავარი ბუღალტრებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, ასევე ნებისმიერი პროფესიის ადამიანისთვის, ვისაც სურს მიიღოს ცოდნა ბუღალტერიასა და საგადასახადო დაბეგვრაში.

Start Course