You are currently viewing ბიდისი აკადემია წარმატებული კურსდამტავრებულები დასაქმების ფორუმზე წარადგინა

ბიდისი აკადემია წარმატებული კურსდამტავრებულები დასაქმების ფორუმზე წარადგინა

განათლების განვითარების და ასაქმების ცენტრის EDEC -ის სახელით ,,უნარები დასაქმებისთვის ფარგლებში ‘’კარიერული ორიენტაციის დღე მოეწყო, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისის კულინარიისა და საკონდიტრო საქმის წარმატებული კურსდამთავრებული მსმენელები საერთაშორისო განათლების აკადემია ,,ბი დი სი“ 2006 წელიდან ფუნქციონირებს.
თავდაპირველად,
აკადემია მხოლოდ ტრენინგ-ცენტრს წარმოადგენდა, მოგვიანებით კი განათლების
მსურველთა სიმრავლემ განაპირობა ახალი პროფესიული მიმართულებების ფორმირება და
მოსწავლეთა და ზრდასრულთა მოკლევადიანი სასწავლო და სასერთიფიკატო კურსების
დანერგვა, აკადემიის ბაზაზე.
საერთაშორისო განათლების აკადემია ,,ბი დი სი“ უზრუნველყოფს
სწავლა-გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სხვა საგანმანათლებლო
პროგრამებს, ამასთანავე მიზნად ისახავს პროფესიული
განათლების პრესტიჟის ზრდას და მაღალკვალიფიციური და პასუხისმგებლობის მქონე,
პრაქტიკოსი პროფესიონალების აღზრდას, რაც უმნიშვენელოვანეს როლს ასრულებს ღია
საზოგადეოების ფორმირებაში.
აკადემიას გააჩნია ტექნიკურად სრულყოფილი ბაზა, რომელიც აღჭურვილია პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად
საჭირო ინვენტარით, რომლის საფუძვეზეც აპლიკანტებს საშუელბა ეძლევათ
სრულფასოვნად გაიარონ სწავლების
პრაქტიკული ნაწილი, ინდივიდუალური კონსულტაციებისა და ტრენინგების დახამარებით.
საერთაშორისო განთლების
აკადემიაში დღესდღეობით ხორციელდება როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიანი
სასერთიფიკატო და სადიპლომო პროგრამები და ლექცია-ტრენიგები,
რომლებსაც
წარმატებით უძღვებიან მაღალკვალიფიციური პედაგოგები.
,,ბი დი სი“ აკადემია
ხელს უწყობს საკუთარი კურსდამთავრებულების
საერთაშრისო ასპარეზზე მოღვაწეობას. რაც გულისხმობს სტაჟირებებს მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე, ბრენდულ
ორგანიზაციებში, სადაც სტაჯიორების დახელოვნებაზე
ზრუნავენ მაღალკვალიფიციური კადრები.
ევროპის წამყვან ქვეყნებთან (იტალია; გერმანია; პოლონეთი,რუმინეთი.ლიტვა.ლატვია) ხანგრძლივი თანამშრომლობის საფუძველზე კურსდამთავრებულებეს
საშუალება ეძლევათ აიმაღლონ კვალიფიკაცია,
გაცვლითი, სასწავლო, და სასერთიფიკატო პროგრამებით, ასევე სტაჯირებისა და დასაქმების პროგრამების კუთხით
აკადემიას მჭიდრო თანშრომლობა აკავშირებს ისრაელსა და კანადასთან.
,,ბი დი სი“ აკადემიის ბაზაზე ჩამოყალიბებულია კარიერის
დაგეგმვის ცენტრი, რომელიც ზრუნავს
აკადემიის წარმატებული კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობაზე.
აკადემია, თავდაუზოგავი შრომით, ინოვაციების ხელშეწყობითა
და მაღალკვალიფიციურ პედადგოგებთან თნამშრომლობით, 17
წელია ერთგულებს
სლოგანს – ,,შენი პროფესიული კარიერა იწყება აქ“ .აკადემია წარმოდგენილია ხუთი ფილიალით თბილისი,გორი,ქუთაისი,ბათუმი თელავი სადაც მსურველს შესაძლებლობა ეძლევა მიიღოს 35მდე პროფესია გაიაროს სტაჟრება და დასაქმდეს მისთვის სასურველ პოზიციაზე.
აკადემიის დამფუძნებელი და დირექტორი გახლავთ, მრავალი
დამსახურების მქონე, სამართალმცოდნე და იურიდიულ მეცნიერებათა მაგისტრი – ნათია შათირიშვილი.