მოხვდი აქციაში!

მოხვდი საზაფხულო ფასდაკლების აქციაში და გადაიხადე 25%-ით ნაკლები საფასური!

აქციის დასრულებამდე დარჩენილია…

გახდი ჟურნალისტი

საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი და ტელეკომპანია თრიალეთი  აცხადებს მიღებას ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსზე. თბილისსა და გორში.
 
კურსის მიზანია ჟურნალისტიკის სფეროში მოღვაწეობისთვის აუცილებელი ცოდნის მიცემა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება შემდეგი მიმართულებით: საკუთარი აზრის მკაფიოდ ჩამოყალიბება, მისი არგუმენტირებული გადმოცემა (წერილობით და ზეპირად), ინფორმაციის მოპოვება და გაანალიზება, ლიტერატურაზე  მუშაობა, წერის დაგეგმვა და სტილისტური გასწორება. 

სწავლების ფორმატი მოიცავს:

ლექციებს წაიკითხავენ გამოცდილი ჟურნალისტები და მედია-ექსპერტები.

[raw][/raw]

კურსის ფარგლებში შესასწავლი საგნები:
ჟურნალისტიკა, მონტაჟი, ფოტოგადაღება, ოპერატორობა,
 მეტყველება, სოციალური მედია, ეთიკა,
ჟურნალისტიკის საფუძვლები (მათ შორის, ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის ისტორია);
ჟურნალისტის პრაქტიკული უნარები (ინფორმაციის მოძიება, რეპორტაჟი, სიუჟეტი, ინტერვიუ, საინფორმაციო ჟურნალისტიკა, ფოტოგრაფიის და დოკუმენტური ფილმის საფუძვლები, აუდიო-ვიზუალური ესთეტიკა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები და სხვ.);
კამერა და მონტაჟი;
ეთიკა და ჟურნალისტიკა;
მედია სამართალი (საჯარო ადმინისტრირება და საქართველოს ინსტიტუციები);
სოციალური ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის საფუძვლები.

საბუთების მიღება გაგრძელდება  20 ივლისიდან 15 სექტემბრამდე. სრული კურსის ხანგრძლივობა 6 თვე. ღირებულება თვეში 150 ლარი.

 

სურვილის შემთხვაში მსმენელს ეძლევა შესაძლებლობა გაიაროს სადიპლომო კურსი რის საფუძველზეც მიიღებს სერთიფიკატსა და დიპლომს.
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ერთობლივი სერთიფიკატი ტელეკომანია თრიალეთისა და საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისის მიერ , წარმატებული მსმენელები დასაქდებიან .
მიღება წარმოებს გასაუბრების საფუძველზე.