რეკვალიფიკაციისა და დასაქმების საერთაშორისო ფორუმი

ამა წლის  28  თებერვალს  18:00 საათზე სასტუმრო  თბილისი მერიოტი  იმართება რეკვალიფიკაციისა და დასაქმების საერთაშორისო ფორუმი,  რომლის ფარგლებში  კომპანიებს – შპს, სპს, აიპ, სიპ – ებს საშუალება ექმებათ შეხვდნენ სამუშაოს მაძიებლებს შესთავაზონ მათ კადრების განყოფილების მიერ გამოცხადებული ვაკანსიები და დაასაქმონ ისინი, აგრეთვე კომპანიებს ეძლევათ შესაძლებლობა მოახდინონ მათი საქმიანობის პრეზენტირება მოწვეული მომხმარებელთათვის. ფორუმის ფარგლებში გაიმართება მოკლევადიანი სესია ეფექტურ კომუნიკაციაში. სამუშაოს მაძიებლებს კი მიეცემათ საშუალება შეარჩიონ მათთვის სასურველი ვაკანსიები, რის შემდგომაც საერთაშორისო გაანთლების აკადემია ბიდისი იღებს ვალდებულებას სამუშაოს მაძიებლებს ჩაუტაროს სპეციალიზირებული ტრენინგი საზ ურთიერთობის და ეფექტური კომუნიკაციის მიმართულებით.

იურიდიულ პირებს, რომელთაც სურთ გამოაცხადონ კომპანიაში არსებული ვაკანსიები ვთავაზობთ  ლოკაციაზე მოახდინონ პრეზენტირება შემდგომი საშუალებებით;

  1. კომპანიის ბანერი
  2. სარეკლამო ფლაერები
  3. სავიზიტო ბარათები
  4. პრომო აგენტები

სერთიფიცირებისა და დასაქმების საერთაშორისო ფორუმი მონაწილეობის ანკეტა

[raw]
[/raw]