ქალის, მამაკაცის და ბავშვის სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules
  • მიზანი:

თანამედროვე ინდივიდუალური და მასობრივი წარმოების პირობებში ქალის, მამაკაცის და ბავშვის სამკერვალო ნაწარმის ტექნოლოგიური

დაგეგმარება და დამზადება. ქმნის მოდურ, ხარისხიან და კონკურენტუნარიან პროდუქციას. ქალის, მამაკაცის და ბავშვის სამკერვალო

ნაწარმის ასორტიმენტის დამზადება და მომხმარებლისათვის მიწოდება.

  • სამუშაოგარემოდა დასაქმების შესაძლებლობები:

მცირე და საშუალო სიმძლავრის სამკერვალო საწარმოები

მოდის სალონები

ინდივიდუალურ მეწარმედ.

  • პროფესიულიცოდნადა უნარები:

საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა

სამუშაო ადგილის ორგანიზება

სამკერვალო ნაწარმის დასამზადებლად გამოყენებული მასალებისა და ფურნიტურის შერჩევა

ტანსაცმლის სხვადასხვა მოდელის ესკიზის შექმნა

მოსამზადებელი და საგამომჭრელო უბნებზე ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვა

თანამედროვე საკერავ მანქანა დანადგარებზე ტექნოლოგიური ოპერაციების შესრულება

ტანსაცმლის კონსტრუქციული ნახაზის აგება (ქალი, მამაკაცი, ბავშვი)

ტანსაცმლის დამზადების ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვა

პროფესიული განვითარებისათვის ზრუნვა

  • პროგრამისხანგრძლივობა: სამ  თვიანი  სასერთიფიკატო , ექვს  თვიანი სასერთიფიკატო   და ერთ წლიანი სადიპლომო .
  •  რეგსიტრაციისთის   დაგვიკავშირდით გაიცემა  სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი. წარმატებული მსმენელები  დასაქმდებიან.

What You'll Learn