წამწამების ღეროვანი დაგრძელება

წამწამების ღეროვანი დაგრძელება იაპონური ტექნოლოგიით

I დღე – თეორიული სწავლება

                თემა I – წამწამების ზრდა განვითარება;

                თემა II – წამწამის მომზადება დაგძელებისთვის;

                თემა III – სამუშაო მასალის მიმოხილვა;

                თემა IV – დაგრძელების წებოს სახეები;

                თემა V – წამწამის მოცულობა;

                თემა VI – წამწამის მოდელები;

II დღე – თეორიული და პრაქტიკული სწავლების კურსი

                თემა I – პაჩის დაკვრა ქუთუთოებზე;

                თემა II – წებოს ამოღების ტექნიკა;

                თემა III – ხელოვნური წამწამის ზომის განსაზღვრა (ინდივიდუალურად);

                თემა IV – წმწამის მოდელის შესაბამისობა თვალთან (ინდივიდუალურად);

                თემა V – დაგრძელებული წამწამის მოხსნა;

                პრაქტიკული სწავლება – პინცეტის მოხმარება;

III დღე – პრაქტიკული სწავლის კურსი

                მოდელზე მუშაობა

დღის განმავლობაში სამუშაო დრო I და II დღე – 3 სთ, III დღე – 4სთ

Start Course