წამწამების ღეროვანი დაგრძელება

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

წამწამების ღეროვანი დაგრძელება იაპონური ტექნოლოგიით

I დღე - თეორიული სწავლება

                თემა I - წამწამების ზრდა განვითარება;

                თემა II - წამწამის მომზადება დაგძელებისთვის;

                თემა III - სამუშაო მასალის მიმოხილვა;

                თემა IV - დაგრძელების წებოს სახეები;

                თემა V - წამწამის მოცულობა;

                თემა VI - წამწამის მოდელები;

II დღე - თეორიული და პრაქტიკული სწავლების კურსი

                თემა I - პაჩის დაკვრა ქუთუთოებზე;

                თემა II - წებოს ამოღების ტექნიკა;

                თემა III - ხელოვნური წამწამის ზომის განსაზღვრა (ინდივიდუალურად);

                თემა IV - წმწამის მოდელის შესაბამისობა თვალთან (ინდივიდუალურად);

                თემა V - დაგრძელებული წამწამის მოხსნა;

                პრაქტიკული სწავლება - პინცეტის მოხმარება;

III დღე - პრაქტიკული სწავლის კურსი

                მოდელზე მუშაობა

დღის განმავლობაში სამუშაო დრო I და II დღე - 3 სთ, III დღე - 4სთ

What You'll Learn