ძიძის სასერთიფიკატო პროგრამა

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

ძიძა/გუვერნანტის მოსამზადებელი ტრენინგ-კურსი

გთავაზობთ ძიძა/გუვერნანტის მოსამზადებელ ტრეინინგებს.

კურსი მოიცავს :

ბავშვთან მომუშავე პრაქტიკოსის უნარ - ჩვევები;
ეფექტური კომუნიკაცია; - ბავშვის განვითარების ასაკობრივი თავისებურებები;
ბავშვის განვითარება, როგორც ჰოლისტური პროცესი;
ქცევის რაობა; - რთული ქცევის მართვა;
პოზიტიური დისციპლინის სახეები;
წესების შემუშავება; - დღის რუტინა; - თამაშის სახეები; - წინააკადემიური უნარების ჩამოყალიბება; ემოციების რეგულირება;
მუშაობა გსმ ბავშვთან;
განვითარების დარღვევების კლასიფიკაცია;
პრაქტიკულირეკომენდაციები.
პროფესიული ეთიკა
ძიძა/გუვერნანტის უფლებები, მოვალეობები და ვალდებულებები;
საქართველოს შრომის კოდექსი;
ძიძის სამუშაო გრაფიკი;
ოჯახი, ბავშვი  და ძიძა/გუვერნანტი
მშობლებთან ურთიერთობა;
კომუნიკაცია, მეტყველება, წიგნიერება
კომუნიკაციის უნარის განვითარება ბავშვებში;
ენისა და მეტყველების უნარის განვითარება ბავშვებში;
წიგნიერების უნარის განვითარება;

პირველადი სამედიცინო დახმარება სხვადასხვა სიტუაციაში;
ზოგადი სამედიცინო რჩევები;
ტექნოლოგიური პროგრესი და მისგან გამოწვეული დაავადებები;
ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
უსაფრთხო გარემო;
ჰიგიენის დაცვა;
ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფა;
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის თავისებურებები
გსმ ბავშვებთან მუშაობა;
ბავშვთა ინფექციური და ალერგიული დაავადებები
აუტიზმი;

ტრეინინგის ხანგრძლივობა 15 საათი (თვე ნახევარი) ტრეინინგი ჩატარდება როგორც აუდიტორიაში ასევე ონლაინ .კურსის დასრულების შემდეგ ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი!

გახდი კვალიფიციური, მაღალანაზღაურებადი ძიძა/გუვერნანტი

 

What You'll Learn