ძიძების კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

მიმდინარეობს  მიღება   სერტიფიცირებულ ტრენინგ კურსსზე.

კურსის გავლა ასევე შესაძლებელია ონლაინ.
პროგრამა ითვალისწინებს ძიძის მომზადებას თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად
1 ეთიკური ნორმები
2 ბავშვის განვითარების ეტაპები,ფსიქოლოგიური, ფიზიოლოგიური
3 ჯანსაღი კვება
4 თამაში და მისი როლი
5 პირველადი დახმარება გადაუდებელი შემთხვევების დროს
6 ბავშვის მოვლა სამედიცინო კუთხით
7 საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევა
8 თვითშეფასება
9 კონფლიქტის მართვა
10 უსაფრთხოება
11 დისციპლინის ტექნიკები
ერთთვიანი სწავლების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება და

გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი დასაქმებისათვის. ასევე ჩვენი მსმენელი უფასოდ მიიღებს მეთოდორ ლიტერატურას.

What You'll Learn