ფლებოტომიის, ვენოპუნქციის (ვენიდან სისიხლის აღება)

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

ბიდისი აკადემია გთავაზობთ ფლებოტომიის, ვენოპუნქციის (ვენიდან სისიხლის აღება) შემსწავლელ კურსს ; კურსის დასრულებისას გაიცემა ორ ენოვანი სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი. პრაქტიკული მეცადინეობა და სწავლება ჩატარდება მულაჟზე აუდიტორიაში. კურსის ხანგრძლივობა 2 კვირა, 6 საათი. ღირებულება შეადგენს 550 ლარს;

 

 

What You'll Learn