უსაფრთხოება

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი   აგრძელებს  მიღებას ერთ-ერთყველაზეაქტუალურდამოთხოვნადთემაზეშრომის უსაფრთხოება.

მოსამზადებელიტრენინგ-კურსიმორგებულიაროგორცსაერთაშორისო, ისეადგილობრივმოთხოვნებზე.

ტრენინგისმიზანი:

კომპანიებისჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისმენეჯერებისთვის, საჭიროკომპეტენციებისგანვითარებაორგანიზაციაშიჯანმრთელობისადაშრომის
უსაფრთხოებისეფექტურიმართვისთვის.

კურსი გათლილია;

კომპანიებისჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისმენეჯერებისთვის, ინჟინრებისთვის, შრომისადაჯანმრთელობისუსაფრთხოებაზეპასუხისმგებელისხვაპირებისთვის.

ტრენინგისთემატიკა.

პირველადისამედიცინოდახმარება;
– ჯანმრთელობისადაშრომისუსაფრთხოებისსაკანონმდებლომიმოხილვა;
– სახანძროუსაფრთხოებადახანძართანბრძოლა;
– რისკებისშეფასებასამუშაოადგილზე;
– ჩაკეტილსივრცეშიმუშაობა;
– ელექტროუსაფრთხოება;
– სიმაღლეზეუსაფრთხოდმუშაობა;
– ავტოკარისუსაფრთხოდმუშაობა.

-ელექტროუსაფრთხოება

-სტატიკურიელექტროობისგანდაცვა

-მაღალიწნევისმოწყობილებები

-უსაფრთხოებამშენებლობაზედასაწყობებში

-შრომის უსაფრთხოება.

ფასებიდაპირობები:

ტრენინგისღირებულება:
700  ლარი. კორპორატიული დაკვეთის შემთხვევაში კურსის საფასური შემცირდება  20 % .

ტრენინგისდასრულების შემდეგ  მონაწილეებსგადაეცემათორი სახის  შრომის უსაფრთხოებისა და პირველადი გადაუდებლი სამედიცინო დახმარების  სერთიფიკატი.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე დაგვიკავშირდით.

What You'll Learn