ტუროპერატორი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით გთავაზობთ გიდების და ტუროპერატორების მომზადების ინტენსიურ  ტრეინინგ  კურსებს.

სწავლის ფარგლებში მომავალი გიდები და ტუროპერატორები შეიძენენ როგორც თეორიულ ცოდნას, ასევე პრაქტიკულ უნარჩვევებს.

  • კურსი მოიცავს
  • ტურმენეჯმენტს,
  • ტურდაგეგმარებას,
  • ტურის ხარჯთაღრიცხვას,
  • ეთიკას,
  • ეტიკეტს,
  • კომუნიკაციის ფსიქოლოგიას,
  • ინფორმაციის წყაროებთან მუშაობას,
  • საერთაშორისო ტურისტულ ტერმინოლოგიას,
  • პირველად საწრაფო დახმარებას და ა.შ.

პროგრამის ფარგლებში არაერთი პრაქტიკული გასვლა იქნება კონკრეტულ ტურისტულ მარშუტებზე.

მომავალ გიდებს და ტუროპერატორებს ლექციებს ჩაუტარებენ მაღალკვალიფიციური პედაგოგები სხვადასხვა სასწავლებლებიდან.

კურსდამთავრებულ  მსმენელებს    გადაეცემათ სერთიფიკატები  ( გრძელვადიანი კურსის შემთხვევაში  დიპლომები)

 ხოლო წარჩინებული კურსდამთავრებულების მანაცემები განთავსდება გიდების დატუროპერატორების საერთაშორისო მონაცემთა ბაზაში და ასევე გადაეგზავნება წამყვან ტურისტულ კომპანიებს.

What You'll Learn