ტუროპერატორი

კურსის შესახებ

საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით გთავაზობთ გიდების და ტუროპერატორების მომზადების ინტენსიურ  ტრეინინგ  კურსებს.

სწავლის ფარგლებში მომავალი გიდები და ტუროპერატორები შეიძენენ როგორც თეორიულ ცოდნას, ასევე პრაქტიკულ უნარჩვევებს.

  • კურსი მოიცავს
  • ტურმენეჯმენტს,
  • ტურდაგეგმარებას,
  • ტურის ხარჯთაღრიცხვას,
  • ეთიკას,
  • ეტიკეტს,
  • კომუნიკაციის ფსიქოლოგიას,
  • ინფორმაციის წყაროებთან მუშაობას,
  • საერთაშორისო ტურისტულ ტერმინოლოგიას,
  • პირველად საწრაფო დახმარებას და ა.შ.

პროგრამის ფარგლებში არაერთი პრაქტიკული გასვლა იქნება კონკრეტულ ტურისტულ მარშუტებზე.

მომავალ გიდებს და ტუროპერატორებს ლექციებს ჩაუტარებენ მაღალკვალიფიციური პედაგოგები სხვადასხვა სასწავლებლებიდან.

კურსდამთავრებულ  მსმენელებს    გადაეცემათ სერთიფიკატები  ( გრძელვადიანი კურსის შემთხვევაში  დიპლომები)

 ხოლო წარჩინებული კურსდამთავრებულების მანაცემები განთავსდება გიდების დატუროპერატორების საერთაშორისო მონაცემთა ბაზაში და ასევე გადაეგზავნება წამყვან ტურისტულ კომპანიებს.

კურსზე რეგისტრაცია

(შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით)

Start Course