სტაჟირება – ბუღალტერია

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

სსტაჟრების შემთხვევაში მსმენელს შესაძლებლობა აქვს მოქმედ ბბუღალტრებთან ერთად დაამუშაონ ყოველწლიური დეკლარაციები ყოველთვიური დეკლარაციები ზედნადებები ანგარიშფაქტურები ბიუჯეტის კონტროლი სისტემაში შესვლა ავტორიზებულ მომხმარებელს საშუალება აქვს შემოსავლების სამსახურში წარადგინოს საგადასახადო დეკლარაციები, განცხადებები და საჩივრები;

გამოწეროს და დაადასტუროს მასზე გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები, ნავთობის სპეციალური საგადასახადო ა/ფაქტურები, სატრანსპორტო ზედნადები;

განახორციელოს თანხის გადარიცხვა, მიიღოს შემოსავლების სამსახურიდან შეტყობინებები, მის სახელზე გამოწერილი ოქმები და ბრძანებები;.

სტაჟრების დასრულების შემდეგ მსმენელები შესძლებენ დამოუკიდებლად მართონ სხვა დასხვა სირთულის საბუღალტრო საქმე.

მსმენელი უნდა ფლობდეს საბუღალტრო კომპიუტერულ პროგრამებს. .

What You'll Learn