სპე. ცპედაგოგი კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

ტრენინგი განკუთვნილია:

ინკლუზიური განათლების პროცესით დაინტერესებული პირებისთვის სკოლის, პროფესიული სასწავლებლის, ბაღის პედაგოგებისა და აღმზრდელებისათვის, ფსიქოლოგებისათვის, სპეც. პედაგოგებისათვის, სოც.მუშაკებისათვის, მშობელებისათვის, სტუდენტებისათვის და სხვა, ვინც მუშაობს ან შემდგომ აპირებს მუშაობას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან-ბაღში, სკოლასა თუ პროფესიულ სასწავლებელში. კურსი მოიცავს;

- ინკლუზიური განათლების საფუძვლები;

- მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობის სპეციფიკა;

; - ეფექტური კომუნიკაცია მშობელთან;

- ბავშვის განვითარების სფეროების მიმოხილვა; - განვითარების დარღვევების მოდელები და კლასიფიკაცია; - ინტელექტუალური დარღვევა;

დისლექსია; - მეტყველების დარღვევები; აუტისტური სპექტრის აშლილობა;

ტიკები; - ქრომოსომული დაავადებები; - ქცევითი აშლილობა;

- სხვა პერვესიული აშლილობები; ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა;

- ინდივიდუალური ქეისების განხილვა. კურსის ხანგრძლივობა ორი თვე. მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე. გაიცემას ერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი შემდგომი დასაქმებისთვის.

What You'll Learn