საოფისე პროგრამები

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

Windows XP -კომპიუტერის აწყობა. მისი შემადგენლობა. ვინდოუსის ფანჯრის აგებულება და მისი მენიუს შესწავლა. დაკარგული ფაილების მოძებნა. პროგრამების ინსტალაცია და მისი ამოშლა. დოკუმენტის დისკზე, ფლეშკაზე ჩაწერა. შრიფტების ინსტალაცია. winrar ინფორმაციის დაარხივება და მისი გახსნა. ეკრანის ზომის შეცვლა და დამცავის დაყენება.

Nero – CD/DVD დისკზე ჩაწერა და დისკების კოპირება.

Ms. Word 2007 – დოკუმენტის შექმნა, მისი დაფორმატება. დოკუმენტში ცხრილების აგება, სურათების და სხვა გრაფიკული გამოსახულების ჩასმა. CV-ის შედგენა, პრინტერთან და სკანერთან მუშაობა. დოკუმენტის დაცვა, პაროლის დაყენება.

Ms Excel 2007 – ცხრილში მონაცემების შეტანა და მისი ფომატირება. ფორმულების შედგენა, პროცენტის გამოთვლა, დიაგრამების აგება მონაცემთა ბაზაზე. მათემატიკური, სტატისტიკური, დროითი და ლოგიკური ფუნქციების შესწავლა. ხელფასის უწყისის შედგენა, მონაცემთა ბაზის გაფილტვრა, მისი სორტირება და პირობითი ფორმატირება. ბეჭვდის პარამეტრების შესწავლა და მათი გასწორება და დოკუმენტის დაცვა.

Internet Explorer – ინფორმაციის მოძიება, E-mail-ის გახსნა, წერილების მიღება, გაგზავნა, წერილზე სხვადსხვა სახის ფაილების (CV, სურათის…) მიმაგრება. ინფორმაციის გადმოწერა. Chat-Skype, Yahoo messenger.

Ms Power Point – პროგრამა განკუთვნილია პრეზენტაციისთვის. სხვადსხვა სლაიდ შოუების აწყობა და მუსიკის ფონზე მათი ჩვენება.

Internet Explorer-ინფორმაციის მოძიება,E-mail–ის გახსნა,წერილების მიღება,გაგზავნა, წერილზე სხვადასხვა სახის ფაილების(ცვ,სურატების) მიმაგრება.ინფორმაციის გადმოწერა.

Ms power Point-პროგრამა განკუთვნილია პრეზენტაციისთვის, სხვადასხვა სლაიდ შოუების აწყობა და მუსიკის ფონზე მათი ჩვენება.

სასწავლო ცენტრი ,, ბი დი სი აკადემია“ ასევე გთავაზობთ კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფის ტრეინინგ კურსს. შეისწავლება ვინდოუსის გადაყენება,დისკების დაფორმატება. პროგრამის ინსტალაცია,დრაივერების დაყენება,წაშლილი ინფორმაციის აღდგენა, ვირუსებისგან გაწმენდა. მეცადინეობა ტარდება როგორც დღის, ასევე საღამოს საათებში.

ჩვენი სამომხმარებლო პროგრამაში  მთავარი ადგილი უკავია Microsoft Office-ის პაკეტს და მასში შემავალ პროგრამულ კომპონენტებს.

სტანდარტული კურსების გარდა დაკვეთის შემთხვევაში ბიდისი აკადემია ამზადებს და ატარებს სპეციალიზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის სამომხმარებლო კურსებს. ასეთი სერვისით ხშირად სარგებლობენ ორგანიზაციები, რომლებიც იყენებენ სპეციფიკურ პროგრამულ უზრუნველყოფას.

კურსის ხანრძლივობა არის თვე ნახევარი.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის აფუძველზე

 

What You'll Learn