სალომბარდე საქმე

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსი განკუთვნილია მათთის, ვისაც სურს ბანკებში, მიკროსაფინანსო ან კერძო ლომბარდებში ძვირფასი ლითონების ექსპერტ- შემფასებლად მუშაობა. კურსი მოიცავს:

1. ზოგადი ინფორმაცია ძვირფას ლითონებზე: ოქრო, ვერცხლი, პლატინა და პლატინოიდები.

2. ძვირფას ლითონთა ფიზიკური და ტექნიკური თვისებები.

3. ოქროს შენადნობების ლიგატურა.

4. რა სახით გვხვდება ბუნებასა და საქმიანობაში.

5. სინჯების სისტემები, გადასაყვანი კოეფიციენტები.

6. ოქროს შენადნობები სინჯების მიხედვით.

7. წონის საერთაშორისო ერთეული.

8. ძვირფას ლითონთა დასინჯვა ნაკეთობების მიხედვით.

9. მთავარი და დამატებითი დამღები.დადამღვის წესები, დადამღვა პერიოდების მიხედვით.

10. ძვირფასი ლითონებისა და შენადნობების დიაგნოსტიკა სასინჯი რეაქტივების გამოყენებით,ეტალონის ჩხირები.

11. მონეტები, ზოდები.

12. სტომატოლოგიური ოქრო.

13. მოოქროვება, მოვერცხვლა, როდირება, საფარების დასინჯვა.

14. საფარიანი ნაკეთობის დადამღვის წესი.

15. საათები. 16. ორდენები და მედლები.

17. არაძვირფასი ლითონები, რომლებიც გამოიყენება გაყალბებისთვის.

18. ძვირფასი ქვები

19. შემფასებლის ფუნქციებისა და მოვალეობების მიმოხილვა.

კურსის აღწერა: სწავლება მიმდინარეობს, როგორც ჯგუფურად ასევე ინდივიდუალურად;ამავდროულად ხდება კადრის გადამზადება სრული კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე სწავლების

გრაფიკი: კვირაში 3-ჯერ ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1.30 საათი

მსმენელების რაოდენობა ჯგუფში: 5-6 მსმენელი.

მსმენელები სტაჟირებას გაივლიან სხვადასხვა წამყვან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში

What You'll Learn