რუსული ენა

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებრუსული ენა ნებისმიერი დონისა და პროფესიის მსურველთათვის.
ბიდისი აკადემია გთავაზობთ რუსული ენის შემსწავლელ კურსებს.
სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე და აპრობირებული მეთოდებით, აგრეთვე აუდიო–ვიდეო მასალების და თვითოეული დონისთვის შესაბამისი სასწავლო ფილმების გამოყენებით. რუსული ენის კურსი ორიენტირებულია აბიტურიენტებისათვის,სტუდენტებისათვის,და ნებისმიერი მსურვველთათვის.
ზოგადი რუსული სასაუბრო-საკომუნიკაციო, სწორი გამოთქმა ყველა ასაკის მსმენელისათვის;თანამედროვე რუსული ენის გრამატიკა მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის;საოფისე ლექსიკა;თარგმანი მხატვრული და სინქრონული;დიპლომატიური და იურიდიული ტერმინოლოგია;A1-A2-ელემენტარული: შეისწავლება წერა-კითხვა,სწორად გამოთქმა მარტივი წინადადებების შედგენა,გამოყენება და მარტივ დონეზე საუბარი.გრამატიკა.

B1-B2-სასაუბრო:შეისწავლება პრესისა და მედიის აღთქმა,გაანალიზება და თარგმანი,გრამატიკა საფუძვლიანად.ენისათვის დამახასიათებელი დიალექტების დახვეწა,რთული წინადადების შედგენა დამუშავება.ნებისმიერი თემის გაანალიზება და სხვა.

C1-C2-უმაღლესი: პროფესიონალურ დონეზე რუსულ ენაზე საუბარი.სამეცნიერო ტერმინოლოგია,ნებისმიერი დიალოგების და ტექსტების თარგმნა.

ბიდისი აკადემია”გთავაზობთ რუსული ენის სასწავლო კურსს ნებისმიერი  ასაკისა  და პროფესიის მსმენელისთვის. სწავლა მიმდინარეობს თანამედროვე სახელმძღვანელოებისა და მეთოდების გამოყენებით. ძირითადი სახელმძღვანელოების გარდა მსმენელებს გარკვეულ დონეზე ეძლევათ დამატებითი ლიტერატურა. კურსის განმავლობაში გაიმდიდრებთ ლექსიკას, დაეუფლებით გრამატიკას, გაიუმჯობესებთ მოსმენა-აღქმის უნარ-ჩვევას, და რაც მთავარია, დროის მოკლე მონაკვეთში ისწავლით თავისუფლად ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით საუბარს.
რუსული ენის კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები გაიუმჯობესებენ: სასაუბრო, სმენის, კითხვისა და წერის უნარ–ჩვევებს, ლექსიკურ მარაგს,კომუნიკაციისა და თავისუფლად მეტყველების უნარს;

"ბიდისი აკადემია" კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.ზოგადი რუსული სასაუბრო-საკომუნიკაციო, სწორი გამოთქმა ყველა ასაკის მსმენელისათვის;თანამედროვე რუსული ენის გრამატიკა მოსწავლეებისა და აბიტურიენტებისათვის;საოფისე ლექსიკა;თარგმანი მხატვრული და სინქრონული;დიპლომატიური და იურიდიული ტერმინოლოგიაA1-A2-ელემენტარული: შეისწავლება წერა-კითხვა,სწორად გამოთქმა მარტივი წინადადებების შედგენა,გამოყენება და მარტივ დონეზე საუბარი.გრამატიკა.

B1-B2-სასაუბრო:შეისწავლება პრესისა და მედიის აღთქმა,გაანალიზება და თარგმანი,გრამატიკა საფუძვლიანად.ენისათვის დამახასიათებელი დიალექტების დახვეწა,რთული წინადადების შედგენა დამუშავება.ნებისმიერი თემის გაანალიზება და სხვა.

C1-C2-უმაღლესი: პროფესიონალურ დონეზე რუსულ ენაზე საუბარი.სამეცნიერო ტერმინოლოგია,ნებისმიერი დიალოგების და ტექსტების თარგმნა.
ბიდისი აკადემია”გთავაზობთ რუსული ენის სასწავლო კურსს ნებისმიერი  ასაკისა  და პროფესიის მსმენელისთვის. სწავლა მიმდინარეობს თანამედროვე სახელმძღვანელოებისა და მეთოდების გამოყენებით. ძირითადი სახელმძღვანელოების გარდა მსმენელებს გარკვეულ დონეზე ეძლევათ დამატებითი ლიტერატურა. კურსის განმავლობაში გაიმდიდრებთ ლექსიკას, დაეუფლებით გრამატიკას, გაიუმჯობესებთ მოსმენა-აღქმის უნარ-ჩვევას, და რაც მთავარია, დროის მოკლე მონაკვეთში ისწავლით თავისუფლად ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით საუბარს.
რუსული ენის კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები გაიუმჯობესებენ: სასაუბრო, სმენის, კითხვისა და წერის უნარ–ჩვევებს, ლექსიკურ მარაგს,კომუნიკაციისა და თავისუფლად მეტყველების უნარს;
ბიდისი აკადემია’’კორპორაციულ კლიენტებს ვთავაზობთ მეცადინეობის ჩატარებას ადგილზე მისვლით, თქვენს ოფისში (დროის დაზოგვის მიზნით) თქვენთვის სასურველ საათებში.

 

What You'll Learn