პირველადი გადაუდებელი დახმარება – პროფესიული მომზადება

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

პროგრამა დაინტერესებულ პირებს შეასწავლის პირველადი გადაუდებელი დახმარების ელემენტებს და განსახორციელებელ ქმედებებს; პირველადი გადაუდებელი დახმარების საჭიროების იდენტიფიცირებას; გადაუდებელ დახმარების გაწევას გულსისხლძარღვთა და სუნთქვის მოშლილობით მიმდინარე მდგომარეობების დროს; პირველად გადაუდებელ დახმარების უზრუნველყოფას ტრავმების, სისხლდენების დროს; უბედური შემთხვევების დროს პროცესების მართვის წესებს. პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, რომელსაც აქვს სრული ზოგადი განათლება. პროგრამის მოცულობა 45 საათია.

პროგრამა განხორციელდება 5 კვირის განმავლობაში, კვირეული დატვირთვა 6-12 სთ, სწავლებისას გამოყენებული იქნება ვიზუალური მასალა, სხვადასხვა მულაჟები, ინვენტარი, ტექნიკა, მრავალფეროვანი სწავლების მეთოდები, მათ შორის ელექტრონული სწავლების მეთოდიც.

პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული ორენოვანი სერთიფიკატი დანართთან ერთად და ასევე სარეკომენდაციო წერილი.

[raw]

კურსსზე რეგისტრაცია

(შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით)

მაგალითად: (საბანკო საქმე)

დააწკაპე "I am not robot" და გაიარე რეგისტრაცია...

[/raw]

What You'll Learn