მიმტანის კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

კვებისა და სასმელების სერვირება.

სწავლის შედეგი:

 • სხვადასხვა ტიპის კვების ობიექტებზე მომსახურების სპეციფიკის განსაზღვრა;
 • ბარათის (მენიუს) ტიპებისა და სახეების გარჩევა;
 • აღრიცხვიანობის სისტემის და ანგარიშსწორების წარმოება;

რესტორანი

 • რა არის რესტორანი და მისი სტრუქტურული წყობა;
 • რა განაპირობებს რესტორნის წარმატებას;
 • ობიექტების ტიპები, სადაც ხდება კერძების და სასმელების სერვისი;
 • მიმტანის როლი რესტორნის ფუნქციონირებაში;
 • მიმტანის ვალდებულებები;
 • პირადი ჰიგიენა და გარეგნული იერი;
 • უნიფორმა და ფეხსაცმელი;

მომსახურებისათვის მზადება

 • პოზიციის შემოწმება და მომზადება;
 • დამხმარე კარადის კომპლექტაცია;
 • დამხმარე ხელსახოცი და სერვიეტი;
 • ხელსახოცების დაკეცვის ტექნიკა;
 • სუფრის გადაფარება და გამოცვლა მუშაობის დროს;

საიდან იწყება სტუმრების მომსახურება

 • მიმტანის სამახსოვრო
 • სტუმრების დახვედრა და განთავსება დარბაზში;
 • როგორ უნდა გავშალოთ ხელსახოცი;
 • როგორ უნდა მივართვათ წყალი;
 • როგორ მივართვათ პური და კარაქი;

შეკვეთის მიღება და სერვირების კორექტირება

 • საიდან უნდა დავიწყოთ შეკვეთის მიღება;
 • როგორ უნდა მივიღოთ შეკვეთა კერძებზე;
 • როგორ მივიღოთ შეკვეთა სასმელებზე;
 • მიმტანი გამყიდველის როლში;
 • რაში გამოიხატება კერძების აღწერის და რეკომენდაციის უპირატესობა;
 • როგორ და როდის წარვადგინოთ ჩაროზი;

მომსახურების სახეები

 • ჩამოტარებით მომსახურება;
 • თეფშებით მომსახურება;
 • გერიდონიდან (დამხმარე მაგიდიდან) მომსახურება;
 • ურიკიდან მომსახურება;
 • საოჯახო მომსახურება (თვითმომსახურება ) ;
 • როგორ მივართვათ წვნიანი;
 • შვედური მაგიდა;
 • ბანკეტების და წვეულებების მომსახურება;
 • რას ნიშნავს ბანკეტი;
 • რას ნიშნავს ბანკეტის შეკვეთის ბლანკი;
 • ბანკეტის სუფრის სერვირება;
 • ბანკეტის მომსახურების პროცედურა;
 • კორპორატიული შეკვეთები;
 • დიპლომატიური ბანკეტი;
 • ინდივიდუალური;
 • VIP სტუმრების მომსახურება (ბავშები, მოხუცები, შშმპ );
 • ლანგრით მომსახურება;
 • ნომრების მომსახურებისათვის მზადება;
 • ნომრების მომსახურებისათვის საჭირო ინვენტარი და ჭურჭელი;
 • ნომრიდან შეკვეთის მიღების პროცედურა;
 • შეკვეთის კომპლექტაცია;
 • როგორ მივართვათ შეკვეთა ნომერში;
 • თეფშების ტარების ტექნოლოგია;

სადილის დამამთავრებელი პროცედურები

 • რატომ უნდა მივართვათ სტუმარს ცივი და ცხელი ხელსახოცი;
 • სტუმრებთან დამშვიდობება და გაცილება;
 • სუფრის ალაგების პროცედურა;
 • სუფრის მომზადება მომდევნო სტუმრის მისაღებად;
 • მიმიდნარეობს რეგისტრაცია.

What You'll Learn