მეტყველების კულტურა  , მეტყველება და კომუნიკაცია

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

მეტყველების კულტურა  გავლის  , მეტყველება და კომუნიკაცია
 ტელე-რადიო ჟურნალისტიკით დაინტერესებულ პირთათვის, გადაცემის წამყვანთათვის, მსახიობთათვის, ღონისძიებების მომწყობთათვის, ადამიანთათვის, რომელთაც უწევთ გამოსვლა ფართო აუდიტორიის წინაშე, მმართველთათვის, ასევე ოფისმენეჯერთათვის, ორგანიზაციებისათვის, რომელთაც აქვთ წარმომადგენლობითი სტატუსი და აწყობენ პრეზენტაციებს ფართო აუდიტორიის წინაშე სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფთან, ,,ბიდისი აკადემია’’ გთავაზობთ მეტყველების კულტურის დახვეწას.
კურსი მოიცავს:

 • მეტყველების კულტურის მნიშვნელობა;
 • მეტყველება და პიროვნების ფსიქოლოგია;
 • სამეტყველო აპარატის აგებულება და მოქმედება;
 • სამეტყველო სუნთქვა და მისი რეგულირება;
 • რელაქსაცია (კუნთების და სუნთქვის სავარჯიშოები);
 • ქართული ანბანის კლასიფიკაცია;
 • არტიკულაცია;
 • ინტონაციიური თავისებურებანი;
 • ენის გასატეხები;
 • „რ“ და „ლ“ ბგერის სწორი წარმოთქმა;
 • სწორი წარმოთქმა და დარღვევები, სწორად მეტყველება;
 • ემოციების გამოხატვა ბგერებით;
 • ტექსტზე მუშაობი სწესები;
 • უკუკავშირის გაცემის და მიღების წესები;
 • სწორი კომუნიკაციის მოდელი;
 • ინფორმაციის ეფექტურად მიწოდება;
 • არა ვერბალური კომუნიკაცია;
 • მეტყველება;
 • სამეტყველო აპარატის ტექნიკური სავარჯიშოები;
 • მხატვრული კითხვა.

 

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელი მიიღებს ტრეინინგის გავლის  დამადასტურებელ ორენოვან სერტიფიკატს და სარეკომნდაციო წერილს.

კურსის ხანგრძლივობა შეადგენს ორ  თვეს . კურსის გავლა  შესაძლებელაი  როგორც  ონლაი ასევე აუდიტორიაში.

კურსზე რეგისტრაცია (შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით) [wpforms id="3360" title="false"]

What You'll Learn