საექთნო საქმე

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

საექთნო საქმის შემსწავლელი კურსი

პროგრამის  აღწერა.

 1. საექთნო პროცესის მართვა
 2. სამედიცინო ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში
 3. ინფექციის კონტროლის საფუძვლები
 4. პაციენტის ფიზიკური შეფასება
 5. ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
 6. თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
 7. ენდოკრინული პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
 8. დერმატოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
 9. ინფექციური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
 10. პედიატრია და მოზარდები - საექთნო მართვის საფუძვლები
 11. ონკოლოგიურ პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
 12. ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქიატრია - საექთნო მართვის საფუძვლები
 13. გადაუდებელ პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
 14. კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
 15. სამეანო გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვის საფუძვლები
 16. მერონტოლოგია და მედიატრის საფუძვლები
 17. დოზირების პრინციპების საექთნო საქმეში
 18. ფარმაკოლოგია (ფარმაკოლოგიის საფუძვლები საექთნო საქმეში)

თეორიული სწავლება სოც მეცნიერებებში

 1. საექთნო პრაქტიკის პრინციპები სხვადასხვა ტიპის სამედიცინო დაწესებულებებში
 2. სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში
 3. საექთნო მენეჯმენტის საფუძვლები

 დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება.

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

სწავლის შედეგები კურსდამთვრებულს შეუძლია:
1. შეაფასოს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა
2. განახორციელოს თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა
3. განახორციელოს ქირურგიული პაციენტის საექთნო მართვა
4. განახორციელოს გადაუდებელი პაციენტის საექთნო მართვა
5. განახორციელოს კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის საექთნო მართვა
6. განახორციელოს პერიოპერაციული პაციენტის საექთნო მართვა
7. განახორციელოს სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა
8. განახორციელოს პედიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
9. განახორციელოს და უზრუნველყოს შინმოვლის მომსახურების გაწევა
10. განახორციელოს და უზრუნველყოს გერიატრიული პაციენტის საექთნო მართვა
11. დაგეგმოს და განახორციელოს საკუთარი პრაქტიკისა და მოვლის ხარისხის შეფასება.

სასწავლო კურსის მეთოდოლოგია მიმართულია თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზურ სწავლებაზე, რომელიც ეფექტურს ხდის სწავლების პროცესს.

მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა ერთთვიანი სტაჟირება გაიაროს სხვადასხვა კლინიკებში დასაქმების პერსპექტივით.

თანხის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად.

კურსის  ხანგრძლივობა  სამი-ექვსი   თვე.

კურსის დასრულების შემდეგ ტესტური გამოცდის საფუძველზე გაიცემა სერტიფიკატი კატეგორიის მიხედვით და რეკომენდაცია-დახასიათება.

მსმენელი მიიღება წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

 

What You'll Learn