იურიდიული ინგლისური

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

კურსი ემყარება ენის შესწავლის პრაქტიკულ მიდგომას.

კურსი ითვალისწინებს შემდეგი თემების შესწავლას:

  • იურიდიული სპეციალობები (საერთაშორისო, კომერციული, სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ა.შ.)
  • რა არის კანონი და როგორ მოქმედებს  იგი
  • იურიდიული პროცედურები
  • იურიდიული სისტემები
  • იურიდიული კანონებისა და დოკუმენტაციის შედგენა/წარმოება
  • პირველ ეტაპზე მსმენელმა უნდა გაიაროს შესაბამისი ტესტირება. 

What You'll Learn