ინგლისური ენა

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

საწავლო პროგრამა გამოირჩევა თანამედროვე მეთოდებითა და უახლესი ლიტერატურით და დაფუძნებულია როგორც ინდივიდუალურ ასევე ჯგუფურ მუშაობაზე.

შეგასწავლით ინგლისურ ენას ყველა დონის მსმენელს. ასევე შეისწავლება ბიზნეს ინგლისური, ტურიზმისა და სამედიცინო სფეროს სამსახურისთვის. სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვე ლიტერატურით, ინტერნეტ ტესტებით და მოსასმენი აპარატურით. სწავლება წარმოებს როგორც ინდივიდუალურად ასევე მცირე ჯგუფებში.

ენის შესწავლა ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეუძლია. გასაუბრება-ტესტირების საფუძველზე ირკვევა მსმენელის ორიენტაცია, თუ რისთვის სურს ენის შესწავლა – საკომუნიკაციოდ თუ სამსახურისთვის. ირკვევა საწყისი ბაზა, დონე და სწავლის უნარი, კურსი მოიცავს  5 საფეხურს.

GENERAL ENGLISH

საკომუნიკაციო  (სასაუბრო)  GENERAL ENGLISH – დონეების  მიხედვით  (ხუთი საფეხური)

• Beginner + Elementary

• Pre- Intermediate

• Intermediate

• Upper-intermediate

• Advanced

ლექციები ინტერაქტიული ხასიათისაა, მსმენელი მაქსიმალურად ჩართულია სასწავლოპროცესში. მეცადინეობისას გამოიყენება: უახლესი სასწავლო მასალები (თანამედროველიტერატურა), კომპიუტერული ჩანაწერები თემატიკის მიხედვით, ინტერნეტ სავარჯიშოები,ტესტები, აუდირება.

political English კურსის მიზნია მსმენელებს მისცეს საფუძვლიანი თეორიული მომზადება პოლიტიკურ ტერმინოლოგიებში ასწავლოს კრიტიკული აზროვნება პროფესიული ქცევისა და ეთიკის სტანდარტები და ასევე თუ როგორია თანამედროვე პოლიტიკური სისტემები.
გაეცნოს პოლიტიკური მეცნიერების ძირითად დარგებს. მსმენელეს შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება თეორიული და პრაქტიკული ამოცანების გადასაწყვეტად. კურსიის მთავარი მიზანია. დაეხმაროს მსმენელს შეისწავლოს ძირითადი ტერმინები ისეთი როგორიცაა:

სახელმწოფოებრივი,პოლიტიკური ტერმინები,
პოლიტიკური კომუნიკაცია და ფრაზები ,
პოლიტიკა ტრადიციულ და თანამედროვე საზოგადოებაში,
პოლიტიკური სისტემები.

ბიზნეს ინგლისური

კურსი მიზანმიმართულია მსმენლთათვის , რომლებიც აპირებენ ბიზნესში კარიერის გაკეთებას, ან მათთვის ვინც უკვე მუშაობს და სურს საკომუნიკაციო უნარების გაღმავება.

კურსის დასრულების შემდეგ მსმენლმა უნდა  შესძლოს  მართოს  პრეზენტაციები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, ტელეფონზე საუბარი და საზოგადოებრივი ინგლისური. პროგრამა  დაეხმარება მსმენლს  რომ წარმართონ ყოველდღიური  ბიზნეს საქმიანობა.
კურსის მოიცავს შემდეგ საკითხებს.

 • წერილებისა და მეილების სწორედ შედგენა;
 • კორესპონდენციაზე პასუხების გაცემა;
 • უნივერსალური ლექსიკონი მოგზაურობის შემთხვევაში გამოსაყენებლად;
 • ტელეფონით შეხვედრების დანიშვნა;
 • ლოგიკური აზროვნება და ანგარიშსწორება;
 • პრეზენტაციების  მომზადება  და ჩატარება;
 • ბიზნეს ატმოსფეროში კომუნიკაცია;
 • შეხვედრების მართვა;
 • ოფიციალური მოლაპარაკებების წარმოება;
 • პრობლემის გადაწყვეტა;
 • პრეზენტაციების ტექნიკა;
 • ფორმალური და არაფორმალური ინგლისური;
 • საბანკო ტერმინოლოგია  და ფინანსური ოპერაციები;
 • იურიდიული ტერმინოლოგია.

The English Foundation ეს არის კურსი სადაც მსმენელებს შეეძლებათ გამოიყენონ ინგლისური ენა ყოველდღიურ ცხოვრებაში და სიტუაციებში ,შეძლონ საუბარი და აზრის გამოხატვა სხვადასხვა თემებზე,დაწერონ ნათელი და ორგანიზებული ტექსტები(პუნქტები,ანგარისები,ფორმალული და არაფორმალული წერილები,განცხადებები,ინსტრუქციები,მიმართულებები დიალოგები და ა.შ) შეძლონ კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნება.

კურსი დაეხმარება ნებისმიერ მსმენელს რათა გამოიყენონ ენა სხვადასხვა სოციალურ სიტუაციებში როგორც აკადემიური ისევე პროფესიულ კონტექსტში. გაუმჯობესონ  კითხვა  სწორედ და თავისუფლად საუბარი,

გრამატიკული ფუნქციების და ლექსიკის  ყოველდღიური გამოყენება  განავითარონ თავიანთი მოსაზრებები იდეები  და თანმიმდევრულად  და მკაფიოდ გამოხატონ  თავიანთი აზრები .სავალდებულო კურსს შესაძლოა დაემატოს სპეციფიკის და მოთხოვნის მიხედვით თემატური ლექციები.კორპორატიული დაკვეთის შემთხვეაში კურსის საფასური დაყვანილია მინიმუმამდე.შესაძლებლეია ასევე თვენი სურვილის მიხედვით დღეების და საათების შერჩევა, კურსის ინტენსიური მეთოდით ჩატრება, რათა ტრეინინგი ჩატარდეს უმოკლეს ვადაში. ცენტრის მიერ გადამზადებულია  წლების მანძილზე არა ერთი ორგანიზაციის თანამშრომელი როგორც თბილისში, ასევე  სხვა და სხვა რაიონებში.მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

ასევე ,, ბი დი სი “ აკადემია გთავაზობთ TOEFEL და IELTS შემსწავლელ კურსებს. მეცადინეობა ტარდება როგორც ჯგუფურად ასევე ინდივიდუალურად.ცენტრი მუშაობს აქტიურად, რათა ჩვენ მსმენელებს ხარისხიანი და ეფექტური მეთოდები შევთავაზოთ ენის საფუძვლიანად შესწავლისათვის. Kკურსი ითვალისწინებს მსმენელების მომზადებას საერთაშორისო სტანდარტებისა და სერტიფიკატების მქონე პედაგოგებთან.

  აკადემია ასევე აგრძელებს მიღებას  უცხოელი მსმენელების ქართული ენიის შესასწავლად.

ისწავლება წერა-კითხვა, ყოველდღიურად საჭირო და აუცილებელი სიტყვები, გრამატიკის საფუძვლები, სასაუბრო ლექსიკის გამდიდრება, სასაუბრო დონეზე დამოუკიდებლად აზრის გამოთქმა,კურსის დასრულების შემდეგ ნებისმიერი  უცხოელი მსმენელი შეძლებს თავისუფლად გამართული ქართულით საუბარს ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით.

დაწვრილებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით.

ინგლისური ენის სწრაფი შემსწავლელი საზაფხულო კურსი

საზაფხულო სკოლა გიწვევთ: ინგლისური ენის  შემსწავლელ კურსზე!

რეგისტრაცია მიმდინარეობს  1  ივნისამდე.

კურსი ეყრდნობა სწავლების ინოვაციურ მეთოდებს და ორიენტირებულია ეფექტურ შედეგზე, სწავლება მოიცავს ოთხივე ენობრივი ასპექტის (კითხვა, მოსმენა, წერა, ლაპარაკი) განვითარებასა და ჩამოყალიბებას. მეცადინეობების დროს აქტიურად გამოიყენება დიალოგები და დისკუსიები, რაც მსმენელს ეხმარება სალაპარაკო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში.

სწავლის დასრულების შემდგომ უფასოდ გაიცემა სერთიფიკატი.

შესაბამისი დონის მიხედვით.საზაფხულო სკოლაში მსმენელების ასაკი შეუზღუდავია, მიიღება როგორც სკოლის მოსწავლე, ასევე სტუდენტი და ნებისმიერი დაინტერსებული პირი, ვისაც სურსინგლისური   ენის შესწავლა.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაცის საფუძველზე

What You'll Learn