ელექტროობის გადასამზადებელი კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

ელექტრო უსაფრთხოება

 დენის მოქმედება ცოცხალ ქსოვილებზე

 ელექტრული დარტყმა

 ელექტრული დენის უსაფრთხოების სტანდარტები

 დენის გავლის გზის გავლენა დაშავების შედეგებზე

 ადამიანის გათავისუფლება დენის მოქმედენისგან

 დენით დაშავების საშიშროება ქსელებში

 დამცავი ჩამიწება. დანულება დამცავი ამორთვა

 ელექტრო დანადგარების ექსპლუატაციის უსაფრთხოება

 მაღალი ძაბვის საჰაერო ხაზების უსაფრთხოება

 ძაბვასთან სამუშაო აღჭურვილობა სტატისტიკური ელექტროობისგან დაცვა

 სტატიკური ელექტროობა და მისი გავლენა

 სტატიკური ელექტროობისგან დაცვა

 ელვის დახასიათება

 ელვის მავნე გავლენა

 დაცვითი ღონისძიებები მაღალი წნევის მოწყობილებები

 მოწყობილობაზე წაყენებული ძირითადი მოთხოვნები

 კონტროლი და მომსახურება

 დასამზადებელ მასალებზე წაყენებული მოთხოვნები

 კომპრესორების უსაფრთხო ექსპლუატაცია

 მაღალი წნევის მილსადენების ექსპლუატაცია

What You'll Learn