გიდის შემსწავლელი კურსი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

საერთაშორისო განათლების აკადემია ბიდისი გთავაზობთ გიდის და ღვინის ოპერატორის შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსს.

კურსი მოიცავს:

1.ქართული ტურიზმი

2.მოგზაურობა და ტურიზმი

3.გიდის ხელოვნება

4.გიდის მიერ ექსკურსიის მომზადება

5.ექსკურსია როგორც სასწავლო პროცესი

6.ექსკურსიათმცოდნეობა და სტუმართმასპინძლობა

7.გიდის ევოლუცია

8.ექსკურსიის ჩატარების ტექნიკები

9.ექსკურსიი არსი

10.გიდი ექსკურსია მძღოლი

11.ექსკურსიათმცოდნეობა

12.ექსკურსიის ფუნქციები

13.ექსკურსიის ნიშნები

14.ექსკურსიი კლასიფიკაცია

15.ჩვენება და თხრობა

16.ჩვენების და თხრობის კომბინაცია ექსკურსიაში

17.ტურების განვითარების მეთოდოლოგია

18.ხელმძღვანელობა,ძალაუფლება,ლიდერობა

19.განსხვავებები მენეჯერსა და ლიდერს შორის

20.კონფლიქტის მართვა

21.კონფლიქტის გადაჭრის მეთოდები

22.არავერბარული კომუნიკაცია

23.ვერბალური კომუნიკაცია

24.კომუნიკაცია  მენეჯმენტში

25.საქმიანი ეტიკეტი

26.ქცევის ნორმა

27.საქმიან ეტიკეტში ქცევის ნორმა

28.მიმართვა

29.მისალმება

30.იმიჯი

31.ტურიზმის მენეჯერი

32.არ არის რეკომენდირებული

33.ტურიზმის მენჯერისპროფესიის პერსპექტივა

34.ქართული ტურიზმი და მისი განვითარების პერსპექტივები

35.რამ შეიძლება დააინტერესოს უცხოელები საქართველოში

36.ქართული სტუმართმოყვარეობა

37.ქართული ფოლკლორი

38.მეღვინეობა,მევენახეობა

39.ყურძნის ჯიშები,მიკროზონები

40.ქართული ცივილიზაციები,კულტუროლოგიური ექსკურსი

41.ქართული ერეოვნული სამოსის ისტორია

42.ხალხური საკრავები

43.რა არის განათლება

44.მუზეომები საქართველოში

45.საქართველოს კლიმატი

46.საქართველოს კურორტები

47.მინერალური კურორტები

48.ზამთრის კურორტები

49.ბარნეოლოგიური კურორტები

50.აგროტურიზმი საქართველოში

51.ქართული ხუროთმოძღვრება:ძეგლები,ტაძრები,ციხეები

52.ძველი ქალაქები საქართველოში,განათლების კერები

53.ბუნების ულამაზესი ადგილები

54.თბილისის,ბათუმის,ქუთაისის ხიბლი

55.ახალი წლის ტრადიციები,ზოგადად ტრადიციები,ეთნოგრაფია

56.ქართული პოლიფონია

57.ქართული სამზარეულო

58.მარანი

59.მრავალეთნიკური თბილისი

60.ეთნიკური უმცირესობები საქართველოში

კურსი მოიცავს თეორიას და პრაქტიკას.

კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება ტესტირება  რის  საფუძველზეც  გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

What You'll Learn