გერმანული ენა

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

გიწვევთ გერმანული ენის შემსწავლელ კურსებზე: 
მოსწავლეებს, აბიტურიენტებს, მაგისტრატურაში გამოცდების ჩაბარების მსურველებს,

ეკონომიკური და ბიზნეს გერმანული

Deutsche Sprache in der Wirtschaft

გთავაზობთ გერმანული ენის კურსს,,ეკონომიკური და ბიზნეს გერმანული (Deutsche Sprache in der Wirtschaft“). მსმენელები გაივლიან B1-B2 დონეს და დაეუფლებიან უახლეს ეკონომ და ბიზნეს ტერმინებს და ევროპულ ქვეყნებში ბიზნეს წარმოების წესებს.

მსმენელი გაივლის:

– აუდიო მეცადინეობებს

– სიტყვათა მარაგს

– ტესტ საკონტროლოებს

– გერმანულ ენოვან ქვეყნებში არსებულ ბიზნეს წესებსა და საგადასახადო სისტემას

– დიალოგურ რეჟიმს

ეს კურსი 2015 წელს ევრო კავშირში ყველაზე რეიტინგული ენის კურსი და  უცხოურ დამსაქმებელს შორის ყველაზე მოთხოვნადია.

ოფიციალური პროგრამა მოგვაწოდა ლაიფციგისა და მაინცის უნივერსიტებმა

ასევე  ,,ბიდი სი  აკადემია  ‘’გთავაზობთ გერმანულ ენაში 2015-2016  წლების უახლესი სტანდარტისმიხედვით მოსამზადებელ კურსებსა და ტრენინგებს.

გოეთეს ინსტიტუტის სტანდარტი:
მოსამზადებელი ტრენინგ კურსები გოეთეს სასერთიფიკატოგამოცდებისათვის (მსენელი გაივლისშესაბამის)

სასერთიფიკატო ტესტების მასალას და წინასწარ მოემზადება საგამოცდო გარემოსთვის.
ზოგადი და მოკლე ვადიანი კურსები (ერთიანი საერთაშორისო ჩარჩოს სტანდარტით) .
A1 –A2 Start Deutsch .
B1-B2 Zertifikat Deutsch .
C1- C2 Wirtschaft Deutsch .
კურსი სპეციალობების მიხედვით (ცენტრი გთავაზობთ უპრეცედენტო გერმანულის საუნივერსიტეტო უახლესი პროგრამების ტრენინგ კურსებს და ისეთ სპეცმიმართულებებზე მუშაობას როგორიცაა:
ბიზნეს გერმანული შემდეგი მიმართულებები:
დროის ეფექტური მართვა (ტერმინოლოგია, თემატური მიმოხილვა)
საპრეზენტაციო საოფისე კურსი (ბიზნეს კომუნიკაციების სტანდარტი, მიმოწერისეთიკეტი, წარმოების ეკონომიკური ტერმინოლოგია, თემატური მიმოხილვა) ოფისმენეჯერის თემატური ეთიკეტი, ტერმინოლოგია, თემატური მიმოხილვა.
ბიზნეს კომუნიკაციები.
ბიზნეს კორესპონდენცია.
თავის წარდგენა, რეკლამირება, დარეგისტრირება.

სოციალური და სამედიცინო პროფესიული მიმართულებები .
PR-მენეჯმენტის თემატური მიმოხილვა-ტერმინოლოგია.
ბიზნეს პარტნორებთან მოლაპარაკების წარმოების ზეპირი და წერილობითიეთიკეტი-ტერმინოლოგია-თემატური მიმოხილვა.
სამედიცინო კურსი-ყველა მიმართულებებით ტრენინგები (ტერმინოლოგია-თემატური მიმართულებებით).
აბიტურიენთა პროგრამა.
სასაუბრო-საკომუნიკაციო პროგრამა.
საბავშო კურსი.
აუდიო ვიდეო ტრენინგები (ლექციები) .
ზეპირმეტყველება B1-B2-C1-დონისთვის ენის პრაქტიკული გამოყენების გასაღრმავებლად. აუდიო-ვიდეო,ზეპირი თემატიკის დამუშავება.
კულინარიული გერმანული .

მარტივი საკომუნიკაციო ეთიკეტური თემატიკა (ტესტირება და ა.შ) .
იურიდიული გერმანული-ტერმინოლოგია-თემატური მიმოხილვა.
ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა მიმართულება მომზადებულია გერმანული უმაღლესი სასწავლებელების პროგრამებით.
( ჩვენს მიერ პროგრამის ფარგლებში გადამზადებული მსმენელები დღეს უკვე გერმანინაში სწავლობენ და ცხოვრობენ).

What You'll Learn