გაყიდვების მენეჯმენტი

კურსის შესახებ
გაყიდვების მენეჯმენტი

კურსის მიზანი: კურსის მიზანია მსმენელს ჩამოუყალიბდეს და განუვითარდეს გაყიდვების მართვის უნარი.

კურსის აღწერა:

1. პროფესიონალი გამყიდველის ცხოვრება და კარიერა

რა არის გაყიდვები
პერსონალური გაყიდვები დღეს
პერსონალური გაყიდვების ახალი განსაზღვრება
პერსონალური გაყიდვების ოქროს წესი
წარმატება გაყიდვებში – რა არის ამისთვის საჭირო?

2. „ბიზნეს-ეთიკა“ უპირველეს ყოვლისა, შემდეგ მომხმარებელთან ურთიერთობები

სოციალური, ეთიკური და სამართლებრივი გავლენები
მენეჯმენტის სოციალური ვალდებულებები
რა ახდენს გავლენას ეთიკურ ქცევებზე?
არსებობს თუ არა რაიმე ეთიკური რეკომენდაციები?
მენეჯმენტის ეთიკური ვალდებულებები
ეთიკა გამყიდველებთან ურთიერთობისას

3. გაყიდვების ფსიქოლოგია: რატომ ყიდულობენ ადამიანები?

სიცოცხლის ხე: ეკონომიკური ეფექტი
რატომ ყიდულობენ ადამიანები – შავი ყუთის მიდგომა
ფსიქოლოგირი გავლენები ყიდვაზე
ზღაპრული მიდგომა მყიდველის მოთხოვნების დაკმაყოფილებისადმი
როგორ განვსაზღვროთ ყიდვისას რა არის მნიშვნელოვანი – წარმატების გასაღები
საცდელი გარიგება – საჭიროებებისა და SELL-ის გამოვლენის შესანიშნავი გზა

SELL თანმიმდევრობა

თქვენი მყიდველის აღქმა

4. კომუნიკაცია ურთიერთობების დასამყარებლად : „ეს მხოლოდ საუბარი როდია „

ბიზნესის ცხოვრების ხე: კომუნიკაცია
კომუნიკაცია: საჭიროა ორი მონაწილე
არავერბალური კომუნიკაცია: დააკვირდით მას
კომუნიკაცია გარეგნობითა და ხელის ჩამორთმევით
სხეულის ენა ბევრ რამეს გატყობინებთ
კომუნიკაციის ბარიერები
დაეუფლეთ დამარწმუნებელ კომუნიკაციას, რათა შეგეძლოთ სიტუაციის კონტროლი
5. მასობრივი კომუნიკაციების მართვა

რეკლამა
გაყიდვების სტიმულირება
ღონისძიებები და გამოცდილება
საზოგადოებასთან ურთიერთობა, PR მარკეტინგი
6. პირადი კომუნიკაციების მართვა

პირდაპირი და ინტერაქტიული მარკეტინგი
ცოცხალი სიტყვა და პირადი გაყიდვები
7.კომპლექსური მარკეტინგი (მარკეტინგული მიქსი)

ფასწარმოქმნის სტრატეგია
სტიმულირების სტრატეგია
დისტრიბუციია სტრატეგია
გაყიდვების მენეჯმენტი წარმოადგენს მარკეტინგის ფილოსოფიის ერთ-ერთ ძირითად პრინციპს, სწორი მარკეტინგული სტრატეგია გულისხმობს რაციონალურ გაყიდვების წარმოებას, აღნიშნული კურსი მსმენელს დაეხმარება ნებისმიერ პროდუქტთან მიმართებაში სწორი ანალიზის გაკეთების უნარს და ადეკვატური ღონისძიებების გატარებას.

გაყიდვები ნებისმიერი ბიზნესის წარმატების აპრიორია, სწორი გაყიდვების სტრატეგიით იქმნება წარმატებული კომპანია.

კურსზე რეგისტრაცია

(შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით)

Start Course