ეფექტური გაყიდევბი

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

 

კურსი განკუთვნილია:  ადამიანებისთვის, რომლებიც ყიდიან სხვადასხვა პროდუქტებს და  პასუხისმგებლები არიან მომხმარებელს გაუწიონ კვალიფიციური კონსულტაცია. ასევე, ადამიანებისთვის რომლებიც დასაქმებულები არიან როგორც კომერციულ, ასევე არაკომერციულ და სამთავრობო სექტორში. ასევე ყველასთვის, ვისთვისაც ეს თემა უბრალოდ საინტერესო ან/და მნიშვნელოვანია.

ზოგადი მიმოხილვა:  დღის განმავლობაში, საქმიან კომუნიკაციას ალბათ ბევრ ადამიანთან ამყარებთ, ურთიერთშეთანხმების მისაღწევად. რაც უფრო კარგად ფლობთ კომუნიკაციურ უნარებს, მით უფრო მეტია არჩევანი, თუ როგორ მიაღწიოთ სასურველ მიზანს ამა თუ იმ სიტუაციაში.

გაყიდვების ხელოვნების სპეციალიზაცია შექმნილია იმისთვის, რომ გახდეთ უფრო ეფექტური და ეფექტიანი, როცა ახორციელებთ გაყიდვების პროცესს. იმის ცოდნა, თუ როგორ მიაღწიოთ „დიახ„-ს არის გადამწყვეტი უნარი, რომელსაც შეუძლია გააუმჯობესოს თქვენი ცხოვრების მრავალი ასპექტი. მოემზადეთ ტესტირებისთვის, სწავლებისთვის და გარდაქმნისთვის, ამ კურსის ფარგლებში ისწავლით ახალი მომხმარებლების პოვნის და წარმატებული შედეგების მიღების გზებს.

 

ტრენინგის თემები:

 • გაყიდვების არსი და მნიშვნელობა;
 • კომუნიკაციის მოდელი და კომპეტენციები;
 • ეფექტური კომუნიკაცია;
 • კომუნიკაციის კომპონენტები;
 • მისტიური მომხმარებელი და სერვიუს პლიუსი;
 • გაყიდვების ფსიქოლოგია;
 • გაყიდვაზე მოქმედი ფაქტორები და მოტივები;
 • გაყიდვის პროცესში მომხმარებელზე ზემოქმედებისათვის ძირითადი მიდგომების გამოყენება;
 • მყიდველისათვის მნიშვნელოვანი საჭიროებების განსაზღვრა;
 • გაყიდვის პერსონალის მოტივაცია;
 • გაყიდვის პერსონალის მოტივაციის საფუძვლები;
 • მოტივაციური პროგრამები;

 

შედეგები

ტრენინგზე მიღებული ცოდნის საშუალებით თანამშრომლები შეძლებენ გაყიდვების შედეგების ზრდას, გააუმჯობესებენ მომხმარებლებთან ურთიერთობის პროცესს და გაზრდიან მათ კმაყოფილებას.

 

 

 

What You'll Learn