ბერძნული ენა

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

ბერძნული ენის შემსწავლელი კურსი გთავაზობთ ბერძნული ენის საფუძვლიან შესწავლას თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით

სწავლება მოიცავს 6 ძირითად დონეს: A1, A2, B1, B2, C1, C2

თითოელი დონის ხანგრძლივობა -3 თვე.

შესაძლებელია როგორც ჯგუფური,ასევე ინდივიდუალური სწავლება. ჯგუფი შედგება 3-5 სტუდენტისაგან.

სწავლება მიმდინარეობს კვირაში 2 ჯერ, 1 სთ და 30წთ

ყოველი კურსის გავლის შემდეგ ტარდება ტესტირება და გაიცემა შესაბამისი დონის სერთიფიკატი.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი

მიღება მიმიდნარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

What You'll Learn