ბაღის თანაშემწე – ასისტენტის გადამზადება

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

ბაღის თანაშემწე - ასისტენტის გადამზადება.
მიმართულება: ინკლუზიური განათლება.
სპეციფიკა : როგორ ვიმუშაოთ საბავშვო ბაღში ერთ შეფასებულ (სსსმ ) ან ( შშმ) პირთან.
მიზანი: შეფასებული ბავშვის ინტეგრირება ჯგუფთან, ინდივიდუალურ საჭიროებების გათვალიწინებით.

კურსის თემები: ბავშვის განვითარების სფეროები
ფსიქიკური დიაგნოზები
მოკლე და გრძელვადიანი მიზნები
ურთიერთობა მულტიგუნდთან

სერტიფიკატი- ინკლუზიური განათლება
სწავლების ხანგრძლივობა - 2 თვე . გაიცემა სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი

What You'll Learn