ბავშვთა ფსიქოლოგია

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

კურსის გავლა შესაძლებელია ასევე    ონლაინ.

ტრენინგის მსვლელობისას განიხილება შემდეგი საკითხები:

·        ბავშვის ფსიქოლოგიის შესახებ

·        ბავშვის ზრდა – განვითარების ეტაპები

·        ეტაპობრივი განვითარება

·        ბავშვისფიზიოლოგიური განვითარება

·        თემატური განვითარება

·        ბავშვის ინტელექტი

·        ბავშვის სოციალური განვითარება

·        ბავშვის პიროვნების  ტიპოლოგია

·        გრძნობების და ემოციების განვითარება ბავშვებში

·        ბავშვთა აგრესია

·        ბავშვის შესაძლებლობები და მათი გამოცნობა

·        ფსიქოლოგიური თამაშები ბავშვებისათვის

კურსის ხანგძლივობა: 2  თვე

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

დაინტერესების შემთხვევაში გდვაიკავშირდით.

What You'll Learn