ჩვენ გამოგვცადა დრომ!

საბუთების მიღება ტელე–ჟურნალისტიკის კურსზე

ბიდისი აკადემია აცხადებს საბუთების მიღებას ტელე – ჟურნალისტიკის შემსწავლელ თეორიულ და პრაქტიკულ კურსზე თბილისსა და გორში. მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა წამყვანი პროგრამების ხელმძღვანელებთან მიიღონ უშუალო მონაწილეობა სხვადასხვა სახის გადაცემების შექმნაში.

Continue Reading

პრაქტიკა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში

ინტერაქტიული სწავლება! მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, საერთაშორისო სტანდარტები! •საბანკო საქმის სტუდენტები გადიან საწარმოო და სასწავლო პრაქტიკას მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში. •აკადემია ზრუნავს სტუდენტის თანამედროვე განათლების მიღებაზე. •ეხმარება სწავლების შემდგომ დასაქმებაში

Continue Reading
Close Menu