საბუთების მიღება ტელე–ჟურნალისტიკის კურსზე

ბიდისი აკადემია აცხადებს საბუთების მიღებას ტელე – ჟურნალისტიკის შემსწავლელ თეორიულ და პრაქტიკულ კურსზე თბილისსა და გორში. მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა წამყვანი პროგრამების ხელმძღვანელებთან მიიღონ უშუალო მონაწილეობა სხვადასხვა სახის გადაცემების შექმნაში.

Continue Reading საბუთების მიღება ტელე–ჟურნალისტიკის კურსზე

პრაქტიკა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში

ინტერაქტიული სწავლება! მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, საერთაშორისო სტანდარტები! •საბანკო საქმის სტუდენტები გადიან საწარმოო და სასწავლო პრაქტიკას მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში. •აკადემია ზრუნავს სტუდენტის თანამედროვე განათლების მიღებაზე. •ეხმარება სწავლების შემდგომ დასაქმებაში

Continue Reading პრაქტიკა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში

ჩვენი მიზანი კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებაა

ბიდისი აკადემიის მიზანია მოამზადოს კადრები, რომლებიც კონკურენტუნარიანი იქნებიან თანამედროვე დამსაქმებლების გაზრდილი მოთხოვნების პირობებში. აკადემიის მიზანია მაქსიმალურად დაეხმაროს საზოგადოებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი განათლების მიღებაში. უკმაყოფილო და იმედგაცრუებული მსმენელი არ არსებობდეს. ცენტრს…

Continue Reading ჩვენი მიზანი კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადებაა