საერთაშორისო განათლების აკადემია ,,ბი დი სი“   2006 წელიდან ფუნქციონირებს. თავდაპირველად,
აკადემია მხოლოდ ტრენინგ-ცენტრს წარმოადგენდა, მოგვიანებით კი განათლების
მსურველთა სიმრავლემ განაპირობა ახალი პროფესიული მიმართულებების ფორმირება და
მოსწავლეთა და ზრდასრულთა მოკლევადიანი სასწავლო და სასერთიფიკატო კურსების
დანერგვა,
აკადემიის ბაზაზე.

„ბი დი სი“ უზრუნველყოფს 
სწავლა-გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სხვა საგანმანათლებლო
პროგრამებს, ამასთანავე  მიზნად ისახავს პროფესიული
განათლების პრესტიჟის ზრდას და მაღალკვალიფიციური და პასუხისმგებლობის მქონე,
პრაქტიკოსი პროფესიონალების აღზრდას, რაც უმნიშვენელოვანეს როლს ასრულებს ღია
საზოგადეოების ფორმირებაში.

აკადემიას გააჩნია ტექნიკურად სრულყოფილი ბაზა, რომელიც აღჭურვილია პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად
საჭირო ინვენტარით, რომლის საფუძვეზეც აპლიკანტებს საშუელბა ეძლევათ
სრულფასოვნად  გაიარონ სწავლების
პრაქტიკული ნაწილი, ინდივიდუალური კონსულტაციებისა და ტრენინგების დახამარებით.

საერთაშორისო განთლების 
აკადემიაში დღესდღეობით
 ხორციელდება როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიანი
სასერთიფიკატო და სადიპლომო პროგრამები
და ლექცია-ტრენიგები,
რომლებსაც
წარმატებით
უძღვებიან მაღალკვალიფიციური პედაგოგები.

,,ბი დი სი“   აკადემია
ხელს უწყობს საკუთარი  კურსდამთავრებულების
საერთაშრისო ასპარეზზე მოღვაწეობას
. რაც გულისხმობს სტაჟირებებს  მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე, ბრენდულ
ორგანიზაციებში, სადაც სტაჯიორების დახელოვნებაზე 
ზრუნავენ მაღალკვალიფიციური კადრები.

ევროპის წამყვან ქვეყნებთან (იტალია; გერმანია; პოლონეთი) ხანგრძლივი  თანამშრომლობის საფუძველზე კურსდამთავრებულებეს
საშუალება ეძლევათ  აიმაღლონ კვალიფიკაცია,
გაცვლითი, სასწავლო, და სასერთიფიკატო პროგრამებით, ასევე   სტაჯირებისა და დასაქმების პროგრამების კუთხით
აკადემიას მჭიდრო თანშრომლობა აკავშირებს ისრაელსა და კანადასთან.

,,ბი დი სი“ აკადემიის ბაზაზე ჩამოყალიბებულია კარიერის
დაგეგმვის ცენტრი, რომელიც ზრუნავს 
აკადემიის წარმატებული კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობაზე.

აკადემია,  თავდაუზოგავი შრომით, ინოვაციების ხელშეწყობითა
და მაღალკვალიფიციურ პედადგოგებთან თნამშრომლობით,
15 
წელია
  ერთგულებს
სლოგანს – ,,შენი პროფესიული კარიერა იწყება აქ“
.

აკადემიის დამფუძნებელი და დირექტორი გახლავთ, მრავალი
დამსახურების მქონე, საქართველოს საპატრიარქოს ჩოხოსანთა საზოგადოები
, განათლების
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 
სამართალმცოდნე და იურიდიულ მეცნიერებათა მაგისტრი –  ნათია შათირიშვილი.