ბი დი სი და ქველმოქმედება საერთაშორისო განათლების აკადემია ბი დი სი სოციალური პასუხისმგებლობის მკონე კომპანია სწორედ ამიტომ ჩვენს მიერ ხშირად იგეგმება სოციალური ტიპის პროექტები და საქველმოკმედო ღონისძიებები, აკადემიის ხელმძღვანელობის არეალში არიან ისეთი მოწყვლადი ჯგუფები, როგორებიც გახლავთ, იძულებით გადადგილებული პირები, მრავალშვილიანი დედები, ემიგრანტები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთათვის აკადემია პერიოდულად ახორციელებს უფასო საგანმანათლებლო პროგრამებს.