მოდული ხანგძლივობა ფასი - თბილისი ფასი - გორი ფასი - ქუთაისი ფასი - თელავი
weaweaw
ოფის მენეჯმენტი 1 თვე 500
ჟურნალისტიკა, მეტყველება, ეიჩარი 3 თვე - 700
პრაქტიკული ჟურნალისტიკა და ჟურნალისტური გამოძიება 3 თვე - 700 - -