You are currently viewing ,,მსენელებს თავად აკადემია ასაქმებს სხვადასხვა კომპანიაში და მუდმივად ხელს უწყობს მათ განვითარებაში’’.

,,მსენელებს თავად აკადემია ასაქმებს სხვადასხვა კომპანიაში და მუდმივად ხელს უწყობს მათ განვითარებაში’’.

საერთაშორისო  განათლების  აკადემია  ,,ბიდისისა“  და  შ.პ.ს  ,,დეგუსტო ინტერნეიშენალის“  შორის  ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმი ითვალისწინებს  აკადემიის  საკონდიტრო  და  კულინარიის  კურსდამთვარებული მსმენელების  სტაჟრებას და დასაქმებას.

საერთაშორისო მრავალპროფილურო განათლების აკადემია ,,ბიდისი“ 15  წელია რაც წარმატებით ოპერირებს ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში. მოკლე და გრძელვადიან სასერთიფიკატო ტრენინგ კურსებთან ერთად, აკადემიაში ᲨეგიᲫლიათ Შეისწავლოთ ისეთი პროფესიული მიმართულებები,  როგორებიცა: ფარმაცია, საექთნო საქმე, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, კულინარია, საკონდიტრო საქმე , საბუღალტრო, უცხო ენები, კოსმეტოლოგია  და სხვ .

საერთაშორისო  განათლების  აკადემია  ,,ბიდისი“ წარმატებით თანამᲨრომლობს ისეთ ქვეყნებთან, როგორებიცაა იტალია, გერმანია, ისრაელი, კანდა.

საერთაშორისო  განათლების  აკადემია  ,,ბიდისის“ დამფუᲫნებელი ნათია ᲨათირიᲨვილი:

,,Ჩვენ გამოგვცადა დრომ ” – ამ სლოგანის გამართლებამდე დიდმა Შრომამ, სტაბილურობამ და მუდმივად ხარისხის განვითარებაზე ზრუნვამ მიგვიყვანა. თანამედროვე გაიდლაინებისა და სტანდარტების კვალდაკვალ Ჩვენ ვაკეთებთ მაქსიმუმს, რათა Ჩვენმა მსმენელებმა მიიᲦონ განათლების ისეთი დონე, რომ აკადემიაში სწავლის დამთავრების Შემდეგ ადვილად დასაქმდნენ. თითქმის ყველა კურსდამთავრებულის  80%  დასაქმებულია. მუდმივად განვიᲗარებაზე ზრუნვამ კიდევ უფრო გაამყარა  საერთაᲨორისო ურთიერთობებიც, როგორც გაცვლითი ტრენინგების თვალსაზრისით ასავე დასაქმების მხრივ.  მიუხედავად პანდემიური მდგომარეობისა Ჩვენ ვცდილობთ მოვერგოთ არსებულ რეგულაციებს და ასე გავაგრᲫელოთ მუᲨაობა.

საერთაშორისო  განათლების აკადემია 5  ფილიალს აერთიანებს. თბილისი, გორი, ქუთაისი,  ბათუმი.  სადაც წარმატებით მიმდინარეობს მსმენელთა მიღება.

,,ბიდისი“ აკადემიის მიზანია საქართველოში უმაღლესი აკადემიური და პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრება განთლების სფეროში. უკვე მრავალი წელია ,,ბიდისი“ აკადემია საგანმანათლებლო მიმართულებასთან ერთად, სხვადასხვა პროგრამებსაც ახორციელებს. მრავალწლიანი გამოცდილებიდან, იმ ტრადიციებიდან და ნოვატორული მისწრაფებებიდან რაც აკადემიის  გამორჩეული მახასიათებელია. მუდმივად ხარისხზე და სიახლებზე ორიენტირებულია ,,ბიდისი“ აკადემიის გუნდი, რომლებიც ცდილობენ საქართველოში უმაღლესი პროფესიული განათლებისა და აკადემიური კვლევის ისეთი დონე დამკვიდრონ,  რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებას, პროფესიული ეთიკის დამყარებას და საქართველოს ევროპულ სამყაროში ინტეგრაციას.

,,ბიდისი“ აკადემია არის პროგრესისა და თანამედროვე მიღწევების, სიახლეების შემომტანი და განმახორციელებელი – ის გამოირჩევა პროგრესულობით, სიახლეების დანერგვით, გამორჩეული კრეატიული იდეით წინ უსწრებს ქვეყანაში არსებულ მიდგომებსა და ტენდენციებს.

 ,,ბიდისი“ აკადემიაში სწავლა  თეორიულ ნაწილთან ერთად, პრაქტიკულ ნაწილსაც მოიცავს, რომელიც მსენელებს ხელს უწყობს თეორიული ცოდნის სისტემატიზაციაში, კონსოლიდაციასა და გაღრმავებაში. მსნელებისთვის განვითარებისა თუ წარმატებული ორგანიზაციული კულტურის მისაღწევად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დასაქმება. ამიტომ  ,,ბიდისი“ აკადემიის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მსენელებს თავად აკადემია ასაქმებს სხვადასხვა კომპანიაში და მუდმივად ხელს უწყობს მათ განვითარებაში.