საერთაშორისო განათლების აკადემია ბი დი სი – ის პრიორიტეტი გახლავთ დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება, რომელიც გამოიხატება აკადემიის ბაზაზე არსებულ დასაქმების სააგნეტოს ფუნქციონირებით, ჩვენი აკადემიის მენეჯერები მუშაობენ იმისთვის, რომ აკადემიის წარმატებული მსმენელი კურსის გავლის შემდეგ დასაქმდეს პროფესიული პრაქტიკული მიმართულებით. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ აკადემია პარტნიორ ორგანიზაციებში, სადაც სტაჯირებას გადიან კურსდამთავრებულები წარმატებული სტაჯირების შემდგომ ხშირ შემთხვევაში ასაქმებენ კომპანიებში