ჩვენ გამოგვცადა დრომ!

ინკლუზიური განთლება

კურსის შესახებ

ინკლუზიურ განათლებაში კვალიფიკაციის ამაღლების სასერტიფიკატო კურსები

I – ”ინკლუზიური განათლება და საკლასო პრაქტიკა.

სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საგნის და დაწყებითი განათლების პრაქტიკოსს პედაგოგებს, მასწავლებლობის მაძიებლებს, მაგისტრანტობის კანდიდატებს, მაგისტრატურის ან  ბაკალავრიატდამტავრებულ სტუდენტებს.

II – ”კლასში რთული ქცევის მართვის სტრატეგიები – ქცევის გამოყენებითი ანალიზი

 

ინკლუზიურ განათლებაში კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი  სპეც.პედაგოგებისთვის და სკოლის ფსქოლოგებისთვის.   სასწავლო პროგრამაში  მონაწილეობა შეუძლიათ  საგნის და დაწყებითი განათლების პრაქტიკოსს პედაგოგებს, მასწავლებლობის მაძიებლებს ან მაგისტრატურის სტუდენტებს მასწავლებლის სპეციალობაზე.

Close Menu