კულინარია კვების ტექნოლოგია

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

თანამედროვე კულინარიაკვების ტექნოლოგიები

გთავაზობთ  ყველაზე პრესტიჟულ და მოთხოვნადი სპეციალობის შესწავლას როგორიც არის თანამედროვე  კულინარია,  კვების ტექნოლოგიები .

კურსი გათვლილია მათთვის ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე შეისწავლოს მზარეულის პროფესია. კურსი მოიცავს როგორც ადგილობრივ ასევე უცხოურ სამზარეულოს  სამზარეულოს სტრუქტურას, კერძების მომზადებას, ჰიგიენურ ნორმებს და ა.შ

 • კვების ობიექტების სახეები და კლასიფიკაცია;
 • კერზების მომზადების ტექნოლოგიური  ჯაჭვი.
 • პროდუქტების შენახვის და დამუშავების  წესები.
 • სამზარეულოს ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები;
 • სამუშაო იარაღებისა და თანამედროვე მანქანა-დანადგარების შერჩევა, მომზადება, გამოყენება, მოვლა და უსაფრთხოება.
 • კერძების მომზადების ტექნოლოგიური ჯაჭვი და  პროდუქტების  მიღების და  შენახვის  წესები , სტანდარტები, მარკირება, სანიტარული და უსფრთხოების  ნორმების დაცვა  სამზარეულოში.
 • საკვები პროდუქტების სახეები, შემადგენლობა;
 • საკვები პროდუქტების პირველადი დამუშავება (გაწმენდა, გარეცხვა, დადაფასოება), მათი შენახვის წესები.
 • შენახვის პირობები.
 • სანელებლები და მათი კლასიფიკაცია (ქვეყნების მიხედვით);
 • ქართული სამზარეულოს ისტორია, წარმოშობა, სხვა ქვეყნის სამზარეულოების გავლენები და რეგიონალური თავისებურებები;
 • რეგიონული სამზარეულოები და მათი სპეციფიკა;
 • ქართული სამზარეულოს ცივი დ აცხელი კერძების მომზადება მზა რეცეპტური სა და ტექნოლოგიური ბარათის საფუძველზე: მსოფლიო კულინარიული ხელოვნების საფუძვლები და მათი თავისებურებები.
 • მსოფლიო სამზარეულოს მარტივი სტრუქტურის კერძების რეცეპტურის საფუძველზე მომზადება.
 • კერძის თვით ღირებულების გამოთვლა.
 • სხვა და სხვა კვების ობიექტების კლასიფიკაცია;

გაიცემა  კურსის გავლის  დამადასტრებელი სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

სრული კურსის  გავლის შემდეგ მსმენელები გაივლიან სტაჟირებას  ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ რესტორნებში,  სადაც  წარმატებული მსმენელები დასაქმდებიან.

ასევე მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა კურსის დასრულების   შემდეგ  გაემგზავროს  ანაზღაურებად სტაჟრებაზე   საზღვარგარეთ.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

კურსის  გავლა  ასევე  შესაძლებელია  ონლაინ.

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით.

What You'll Learn